eg03-tachometer-gefran-viet-nam.png

EG03 Tachometer Gefran Việt Nam

Tổng quan:

  • Máy đo tốc độ với đầu ra tương tự tỷ lệ với tốc độ và đầu ra kỹ thuật số
  • Các yêu cầu về nguồn điện và mức tín hiệu đầu ra tương thích với tất cả các thiết bị GEFRAN

Xem thêm: tại đây

List code EG03 Tachometer Gefran Việt Nam

F004599 EG-03-1-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004600 EG-03-1-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004601 EG-03-2-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004602 EG-03-2-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004603 EG-03-5-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004604 EG-03-5-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

 

EG03 Tachometer Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt