eg-pulse-rotation-encoders-gefran-viet-nam.png

EG Pulse rotation encoders Gefran Việt Nam

Tổng quan:

  • Bộ mã hóa đơn hướng với độ trễ vị trí; đầu ra x1, x2, x4 (EG01)
  • Một chiều hoặc hai chiều, có hoặc không có đầu ra tham chiếu 0 riêng biệt, bộ mã hóa (EG02)
  • Các yêu cầu về nguồn điện và mức tín hiệu đầu ra tương thích với tất cả các thiết bị GEFRAN

Xem thêm: tại đây

List code EG Pulse rotation encoders Gefran Việt Nam

F004538 EG-01-A-060-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004539 EG-01-A-100-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034582 EG-01-A-200-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004540 EG-01-A-250-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004541 EG-01-B-060-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004542 EG-01-B-060-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004543 EG-01-B-100-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004544 EG-01-B-100-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004545 EG-01-B-200-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004546 EG-01-B-200-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004547 EG-01-B-240-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004548 EG-01-B-240-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004549 EG-01-B-250-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004550 EG-01-B-250-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004552 EG-02-AB-100-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004551 EG-02-AB-100-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004553 EG-02-AB-200-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004555 EG-02-AB-250-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004554 EG-02-AB-250-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004556 EG-02-AB-250-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049929 EG-02-AB-250-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033197 EG-02-AM-060-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004557 EG-02-AM-100-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004558 EG-02-AM-250-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004560 EG-02-BB-060-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004559 EG-02-BB-060-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004562 EG-02-BB-060-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004561 EG-02-BB-060-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004564 EG-02-BB-100-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004563 EG-02-BB-100-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004566 EG-02-BB-100-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004565 EG-02-BB-100-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004568 EG-02-BB-200-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004567 EG-02-BB-200-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004570 EG-02-BB-200-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004569 EG-02-BB-200-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004572 EG-02-BB-240-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004571 EG-02-BB-240-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004574 EG-02-BB-240-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004573 EG-02-BB-240-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004576 EG-02-BB-250-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004575 EG-02-BB-250-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004578 EG-02-BB-250-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004577 EG-02-BB-250-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004580 EG-02-BM-060-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004579 EG-02-BM-060-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004582 EG-02-BM-060-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004581 EG-02-BM-060-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004584 EG-02-BM-100-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004583 EG-02-BM-100-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004586 EG-02-BM-100-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004585 EG-02-BM-100-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004588 EG-02-BM-200-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004587 EG-02-BM-200-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004590 EG-02-BM-200-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004589 EG-02-BM-200-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004592 EG-02-BM-240-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004591 EG-02-BM-240-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004594 EG-02-BM-240-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004593 EG-02-BM-240-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004596 EG-02-BM-250-A Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004595 EG-02-BM-250-A-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004598 EG-02-BM-250-R Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F004597 EG-02-BM-250-R-Z Pulse Encoder Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

 

EG Pulse rotation encoders, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt