swash-plate-type-axial-piston-pump-k7vg-series-k7vg180-k7vg265-k7vg180dt-k7vg265dt.png

Danh mục thiết bị Kawasaki / Flutek K7VG Series

Model

Displacement

K7VG180

180 cm3

K7VG265

265 cm3

K7VG180DT

360 (180x2 cm3)

K7VG265DT

540 (270x2 cm3)

*DT: Tandem type double pump

Catalog sản phẩm: Nhấp để tải

Kawasaki Việt Nam, Flutek Việt Nam, Đại lý Kawasaki, Đại lý Fultek, Kawasaki Vietnam, Flutek Vietnam, Kawasaki Pitesco Việt Nam, Flutek Pitesco Việt Nam