silent-and-high-pressure-swash-plate-type-k3vg-series-1.png

Danh mục thiết bị Kawasaki / Flutek K3VG Series

Model

Displacement

K3VG63

63 cm3

K3VG112

112 cm3

K3VG180

180 cm3

K3VG280

280 cm3

K3VG180DT

360 cm3 (180 cm3 x 2)

K3VG280DT

560 cm3 (280 cm3 x 2)

*DT: Tandem type double pump


Tài liệu kỹ thuật: Nhấp để tải

Kawasaki Việt Nam, Flutek Việt Nam, Đại lý Kawasaki, Đại lý Fultek, Kawasaki Vietnam, Flutek Vietnam, Kawasaki Pitesco Việt Nam, Flutek Pitesco Việt Nam