gefran-me2-me-sil2-mercury-filled-gefran-viet-nam.png

Gefran ME02 - ME SIL2 Mercury Filled Gefran Việt Nam

ME SIL2 Mercury Filled, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt

Tổng quát:

Dòng ME của Gefran, là bộ truyền áp suất sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao. Đặc điểm chính của dòng sản phẩm này là khả năng đọc nhiệt độ của vật liệu in lên đến 400 ° C. Nguyên tắc cấu tạo dựa trên sự truyền tải thủy lực của áp suất. Hệ thống chứa đầy chất lỏng đảm bảo sự ổn định nhiệt độ. Đại lượng phisical được biến đổi trong một phép đo điện nhờ công nghệ đo biến dạng màng dày. Phiên bản được chứng nhận SIL2 làm cho sản phẩm phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng An toàn Chức năng, đặc biệt là trong các nhà máy quy trình sản xuất polyme, nơi đây là yêu cầu thiết yếu.

Thông số kĩ thuật

  • Phạm vi áp suất từ: 0-17 đến 0-2000 bar / 0-250 đến 0-30000 psi
  • Độ chính xác: <± 0,25% FS (H); <± 0,5% FS (M)
  • Hệ thống làm đầy chất lỏng để ổn định nhiệt độ
  • Phê duyệt SIL2 cho An toàn chức năng
  • Chủ đề tiêu chuẩn 1 / 2-20UNF, M18x1.5; các loại khác có sẵn theo yêu cầu
  • Chức năng Autozero trên bo mạch / tùy chọn bên ngoài
  • Chức năng tự động bù trôi (phiên bản SP)
  • Màng chắn tiêu chuẩn là thép không gỉ 15-5 PH với lớp phủ GTP +
  • Màng tôn 17-7 PH với lớp phủ GTP + cho phạm vi dưới 100 bar-1500 psi

Xem thêm

List code ME2 - ME SIL2 Mercury Filled Gefran Việt Nam

F048404 ME2-6-H-B01C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045447 ME2-6-H-B01M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029501 ME2-6-H-B01M-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029133 ME2-6-H-B01M-4-5-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007749 ME2-6-H-B02C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066209 ME2-6-H-B02C-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064805 ME2-6-H-B02C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057633 ME2-6-H-B05C-1-3-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031014 ME2-6-H-B05C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043737 ME2-6-H-B05C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007751 ME2-6-H-B07C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029290 ME2-6-H-B07C-4-5-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060008 ME2-6-H-B35D-1-4-D 2130X000W00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007755 ME2-6-H-B35D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049272 ME2-6-H-B35D-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007758 ME2-6-H-B35D-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062498 ME2-6-H-P03M-1-5-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031964 ME2-6-H-P05M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063104 ME2-6-H-P10M-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065379 ME2-6-H-P15M-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027594 ME2-6-H-P75C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059179 ME2-6-H-P75C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049193 ME2-6-M-B01C-1-1-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007760 ME2-6-M-B01C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007762 ME2-6-M-B01C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065245 ME2-6-M-B01C-1-5-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F047377 ME2-6-M-B01M-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007766 ME2-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042978 ME2-6-M-B01M-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067962 ME2-6-M-B01M-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058246 ME2-6-M-B01M-1-5-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054014 ME2-6-M-B01M-4-2-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023850 ME2-6-M-B01M-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041377 ME2-6-M-B01M-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F038659 ME2-6-M-B02C-1-2-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007767 ME2-6-M-B02C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050431 ME2-6-M-B02C-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066027 ME2-6-M-B02C-1-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073847 ME2-6-M-B02C-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073779 ME2-6-M-B02C-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061332 ME2-6-M-B02C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050722 ME2-6-M-B02C-1-5-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023547 ME2-6-M-B02C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022250 ME2-6-M-B02M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049414 ME2-6-M-B05C-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007769 ME2-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050830 ME2-6-M-B05C-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060757 ME2-6-M-B05C-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062304 ME2-6-M-B05C-1-5-C 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027176 ME2-6-M-B05C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026483 ME2-6-M-B05C-1-5-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030077 ME2-6-M-B05C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075657 ME2-6-M-B05C-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045906 ME2-6-M-B05D-1-2-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007772 ME2-6-M-B05D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062563 ME2-6-M-B05D-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051598 ME2-6-M-B07C-1-1-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070246 ME2-6-M-B07C-1-2-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068672 ME2-6-M-B07C-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007776 ME2-6-M-B07C-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007775 ME2-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072082 ME2-6-M-B07C-1-4-D-P 2130L000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007778 ME2-6-M-B07C-1-4-F 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F047116 ME2-6-M-B07C-1-4-F 2130X000W00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007777 ME2-6-M-B07C-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075384 ME2-6-M-B07C-1-4-G 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007780 ME2-6-M-B07C-1-5-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007779 ME2-6-M-B07C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022062 ME2-6-M-B07C-4-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007781 ME2-6-M-B07C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063687 ME2-6-M-B07C-4-4-G 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007782 ME2-6-M-B07C-4-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044857 ME2-6-M-B07D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071628 ME2-6-M-B35D-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026810 ME2-6-M-B35D-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067475 ME2-6-M-B35D-1-4-D 2130X000W00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007783 ME2-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050740 ME2-6-M-B35D-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055878 ME2-6-M-B35D-1-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066030 ME2-6-M-B35D-1-4-D-P 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024769 ME2-6-M-B35D-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022893 ME2-6-M-B35D-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068016 ME2-6-M-B35D-1-4-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061817 ME2-6-M-B35D-1-5-B 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007788 ME2-6-M-B35D-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F035730 ME2-6-M-B35D-1-6-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051204 ME2-6-M-B35D-1-7-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024731 ME2-6-M-B35D-1-8-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F021703 ME2-6-M-B35D-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059188 ME2-6-M-B35D-4-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032700 ME2-6-M-B35U-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055077 ME2-6-M-B35U-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042064 ME2-6-M-B35U-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068809 ME2-6-M-B35U-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007791 ME2-6-M-P03M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039419 ME2-6-M-P03M-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061885 ME2-6-M-P05C-1-3-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F021958 ME2-6-M-P05M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075644 ME2-6-M-P05M-1-4-D-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063029 ME2-6-M-P05M-1-4-F-P 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007795 ME2-6-M-P05M-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F021937 ME2-6-M-P10M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059210 ME2-6-M-P10M-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070768 ME2-6-M-P10M-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F021938 ME2-6-M-P10M-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050061 ME2-6-M-P10M-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049958 ME2-6-M-P15C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042191 ME2-6-M-P15M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073437 ME2-6-M-P15M-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049237 ME2-6-M-P15M-1-M-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025830 ME2-6-M-P20M-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F021928 ME2-6-M-P75C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065716 ME2-6-M-P75D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045265 ME2-8-H-B02C-1-8-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055798 ME2-8-H-B35D-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065071 ME2-8-M-B01M-1-3-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066050 ME2-8-M-B01M-1-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063097 ME2-8-M-B02C-1-4-D-P-E 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058319 ME2-8-M-B05C-1-3-D-P-E 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059692 ME2-8-M-B05C-4-4-E-P-E 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072204 ME2-8-M-B07C-1-4-D-P 2130L000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066051 ME2-8-M-B07C-4-4-E-P-E 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057512 ME2-8-M-B35D-1-3-D-P-E 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074858 ME2-8-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056019 ME2-8-M-B35D-1-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072679 ME2-8-M-P05M-1-4-D-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

 

ME SIL2 Mercury Filled, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt