gefran-me0-me-sil2-mercury-filled-gefran-viet-nam.png

Gefran ME0​ - ME SIL2 Mercury Filled Gefran Việt Nam

ME SIL2 Mercury Filled, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt

Tổng quát:

Dòng ME của Gefran, là bộ truyền áp suất sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao. Đặc điểm chính của dòng sản phẩm này là khả năng đọc nhiệt độ của vật liệu in lên đến 400 ° C. Nguyên tắc cấu tạo dựa trên sự truyền tải thủy lực của áp suất. Hệ thống chứa đầy chất lỏng đảm bảo sự ổn định nhiệt độ. Đại lượng phisical được biến đổi trong một phép đo điện nhờ công nghệ đo biến dạng màng dày. Phiên bản được chứng nhận SIL2 làm cho sản phẩm phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng An toàn Chức năng, đặc biệt là trong các nhà máy quy trình sản xuất polyme, nơi đây là yêu cầu thiết yếu.

Thông số kĩ thuật

  • Phạm vi áp suất từ: 0-17 đến 0-2000 bar / 0-250 đến 0-30000 psi
  • Độ chính xác: <± 0,25% FS (H); <± 0,5% FS (M)
  • Hệ thống làm đầy chất lỏng để ổn định nhiệt độ
  • Phê duyệt SIL2 cho An toàn chức năng
  • Chủ đề tiêu chuẩn 1 / 2-20UNF, M18x1.5; các loại khác có sẵn theo yêu cầu
  • Chức năng Autozero trên bo mạch / tùy chọn bên ngoài
  • Chức năng tự động bù trôi (phiên bản SP)
  • Màng chắn tiêu chuẩn là thép không gỉ 15-5 PH với lớp phủ GTP +
  • Màng tôn 17-7 PH với lớp phủ GTP + cho phạm vi dưới 100 bar-1500 psi

Xem thêm

List code ME0 - ME SIL2 Mercury Filled Gefran Việt Nam

F024133 ME0-6-H-B01C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033068 ME0-6-H-B01M-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052615 ME0-6-H-B02C-1-3-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031946 ME0-6-H-B02C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007627 ME0-6-H-B05C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007629 ME0-6-H-B07C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026752 ME0-6-H-B35D-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055785 ME0-6-H-B35D-1-4-0-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051706 ME0-6-H-P05M-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025301 ME0-6-H-P10M-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067283 ME0-6-H-P10M-1-4-0-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070974 ME0-6-H-P10M-1-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028984 ME0-6-H-P15C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056404 ME0-6-H-P75C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056287 ME0-6-H-P75C-1-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068182 ME0-6-M-B01C-1-2-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031784 ME0-6-M-B01C-1-3-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007634 ME0-6-M-B01C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060709 ME0-6-M-B01C-1-4-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073338 ME0-6-M-B01C-1-4-0-P 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007636 ME0-6-M-B01C-1-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034869 ME0-6-M-B01C-4-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064776 ME0-6-M-B01C-4-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075228 ME0-6-M-B01C-4-6-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073669 ME0-6-M-B01C-4-7-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069237 ME0-6-M-B01M-1-1-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058297 ME0-6-M-B01M-1-2-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059926 ME0-6-M-B01M-1-2-0-P 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033683 ME0-6-M-B01M-1-3-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007637 ME0-6-M-B01M-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055753 ME0-6-M-B01M-1-4-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050141 ME0-6-M-B01M-4-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055893 ME0-6-M-B01M-4-4-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062248 ME0-6-M-B01M-4-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052570 ME0-6-M-B02C-1-3-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007639 ME0-6-M-B02C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022888 ME0-6-M-B02C-1-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032146 ME0-6-M-B02C-4-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007641 ME0-6-M-B02M-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022795 ME0-6-M-B04C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059947 ME0-6-M-B05C-1-1-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007643 ME0-6-M-B05C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055427 ME0-6-M-B05C-1-4-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060455 ME0-6-M-B05C-1-4-0-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066009 ME0-6-M-B05C-1-4-0-P 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062608 ME0-6-M-B05C-1-4-0-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023203 ME0-6-M-B05C-1-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007646 ME0-6-M-B05C-4-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063215 ME0-6-M-B05C-4-4-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045817 ME0-6-M-B05C-4-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063672 ME0-6-M-B05C-4-5-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007647 ME0-6-M-B05D-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007648 ME0-6-M-B05D-1-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041803 ME0-6-M-B06C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034970 ME0-6-M-B06C-4-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032598 ME0-6-M-B07C-1-4-0 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007649 ME0-6-M-B07C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056605 ME0-6-M-B07C-1-4-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070003 ME0-6-M-B07C-1-4-0-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056017 ME0-6-M-B07C-1-4-0-P 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074815 ME0-6-M-B07C-1-4-0-P-E 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061470 ME0-6-M-B07C-1-4-0-P-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007650 ME0-6-M-B07C-1-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007651 ME0-6-M-B07C-4-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007652 ME0-6-M-B07C-4-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048703 ME0-6-M-B07D-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052928 ME0-6-M-B14C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041361 ME0-6-M-B17U-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052622 ME0-6-M-B35D-1-1-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007653 ME0-6-M-B35D-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034856 ME0-6-M-B35D-1-4-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007655 ME0-6-M-B35D-1-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034775 ME0-6-M-B35D-1-F-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007656 ME0-6-M-B35D-4-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033818 ME0-6-M-B35D-4-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066546 ME0-6-M-B35U-1-3-0-P-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022224 ME0-6-M-B35U-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064308 ME0-6-M-B35U-1-4-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044336 ME0-6-M-P03M-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059021 ME0-6-M-P05C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007657 ME0-6-M-P05M-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057218 ME0-6-M-P05M-1-4-0-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F021945 ME0-6-M-P10M-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070818 ME0-6-M-P10M-1-4-0-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056457 ME0-6-M-P10M-1-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070817 ME0-6-M-P10M-1-5-0-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042016 ME0-6-M-P15C-1-5-0 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023329 ME0-6-M-P15M-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022602 ME0-6-M-P75C-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049692 ME0-6-M-P75C-1-5-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027961 ME0-6-M-P75D-1-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063650 ME0-7-M-B05C-4-5-0-P-E 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068786 ME0-7-M-B07C-1-4-0-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068266 ME0-7-M-B35D-1-4-0-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070344 ME0-7-M-B35D-1-4-0-P-E 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055786 ME0-8-H-B35D-1-4-0-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055973 ME0-8-M-B05C-1-4-0-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071655 ME0-8-M-B05C-4-5-0-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032698 ME0-8-M-B07C-4-4-0 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

 

ME SIL2 Mercury Filled, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt