gefran-me1-me-sil2-mercury-filled-gefran-viet-nam.png

Gefran ME1​ - ME SIL2 Mercury Filled Gefran Việt Nam

ME SIL2 Mercury Filled, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt

Tổng quát:

Dòng ME của Gefran, là bộ truyền áp suất sử dụng trong môi trường nhiệt độ cao. Đặc điểm chính của dòng sản phẩm này là khả năng đọc nhiệt độ của vật liệu in lên đến 400 ° C. Nguyên tắc cấu tạo dựa trên sự truyền tải thủy lực của áp suất. Hệ thống chứa đầy chất lỏng đảm bảo sự ổn định nhiệt độ. Đại lượng phisical được biến đổi trong một phép đo điện nhờ công nghệ đo biến dạng màng dày. Phiên bản được chứng nhận SIL2 làm cho sản phẩm phù hợp để sử dụng trong các ứng dụng An toàn Chức năng, đặc biệt là trong các nhà máy quy trình sản xuất polyme, nơi đây là yêu cầu thiết yếu.

Thông số kĩ thuật

  • Phạm vi áp suất từ: 0-17 đến 0-2000 bar / 0-250 đến 0-30000 psi
  • Độ chính xác: <± 0,25% FS (H); <± 0,5% FS (M)
  • Hệ thống làm đầy chất lỏng để ổn định nhiệt độ
  • Phê duyệt SIL2 cho An toàn chức năng
  • Chủ đề tiêu chuẩn 1 / 2-20UNF, M18x1.5; các loại khác có sẵn theo yêu cầu
  • Chức năng Autozero trên bo mạch / tùy chọn bên ngoài
  • Chức năng tự động bù trôi (phiên bản SP)
  • Màng chắn tiêu chuẩn là thép không gỉ 15-5 PH với lớp phủ GTP +
  • Màng tôn 17-7 PH với lớp phủ GTP + cho phạm vi dưới 100 bar-1500 psi

Xem thêm

List code ME1 - ME SIL2 Mercury Filled Gefran Việt Nam

F007658 ME1-6-H-B01C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062389 ME1-6-H-B01C-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069453 ME1-6-H-B01C-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070292 ME1-6-H-B01C-1-4-H-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031554 ME1-6-H-B01C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007659 ME1-6-H-B01M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030184 ME1-6-H-B02C-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007662 ME1-6-H-B02C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064513 ME1-6-H-B02C-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074602 ME1-6-H-B02C-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074507 ME1-6-H-B02C-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039111 ME1-6-H-B02C-1-4-J 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031997 ME1-6-H-B02C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049879 ME1-6-H-B02C-1-8-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055405 ME1-6-H-B02M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023267 ME1-6-H-B02M-4-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062401 ME1-6-H-B05C-1-3-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007668 ME1-6-H-B05C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045533 ME1-6-H-B05C-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064050 ME1-6-H-B05C-1-4-G 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055483 ME1-6-H-B05C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066512 ME1-6-H-B05C-1-6-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044832 ME1-6-H-B07C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057082 ME1-6-H-B07C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056957 ME1-6-H-B14C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024653 ME1-6-H-B25D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072156 ME1-6-H-B25D-1-M-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022773 ME1-6-H-B35D-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027590 ME1-6-H-B35D-1-4-D 2130X000W00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007671 ME1-6-H-B35D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065476 ME1-6-H-B35D-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056769 ME1-6-H-B35D-1-4-D-P 2130X000W00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055791 ME1-6-H-B35D-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044248 ME1-6-H-B35D-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039790 ME1-6-H-B35D-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057599 ME1-6-H-B35D-1-4-G 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007676 ME1-6-H-B35D-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027556 ME1-6-H-B35D-1-8-D 2130X000W00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023613 ME1-6-H-B35D-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058019 ME1-6-H-B35D-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068111 ME1-6-H-M01D-1-3-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F047094 ME1-6-H-M01D-1-3-F-445 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041890 ME1-6-H-P03M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072309 ME1-6-H-P03M-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034909 ME1-6-H-P05M-1-3-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007678 ME1-6-H-P05M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022397 ME1-6-H-P05M-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023413 ME1-6-H-P05M-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024042 ME1-6-H-P10M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057974 ME1-6-H-P10M-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051092 ME1-6-H-P15C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066353 ME1-6-H-P15C-1-7-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052777 ME1-6-H-P15C-1-D-D-000 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043137 ME1-6-H-P75C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049192 ME1-6-M-B01C-1-1-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022587 ME1-6-M-B01C-1-1-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066471 ME1-6-M-B01C-1-2-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048133 ME1-6-M-B01C-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F046543 ME1-6-M-B01C-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074294 ME1-6-M-B01C-1-4-D 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007679 ME1-6-M-B01C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051569 ME1-6-M-B01C-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007680 ME1-6-M-B01C-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007681 ME1-6-M-B01C-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007683 ME1-6-M-B01C-1-4-H 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007685 ME1-6-M-B01C-1-4-K  2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007684 ME1-6-M-B01C-1-4-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007687 ME1-6-M-B01C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061925 ME1-6-M-B01C-1-5-F 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027325 ME1-6-M-B01C-1-5-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074546 ME1-6-M-B01C-1-F-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059076 ME1-6-M-B01C-1-M-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069750 ME1-6-M-B01C-1-M-D-E 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061063 ME1-6-M-B01C-4-1-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057962 ME1-6-M-B01C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024079 ME1-6-M-B01C-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F046964 ME1-6-M-B01M-1-1-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048832 ME1-6-M-B01M-1-2-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026204 ME1-6-M-B01M-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069532 ME1-6-M-B01M-1-3-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057409 ME1-6-M-B01M-1-3-D-P 2130H000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007692 ME1-6-M-B01M-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051748 ME1-6-M-B01M-1-4-D 2130X000W00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007690 ME1-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055977 ME1-6-M-B01M-1-4-D-P 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071908 ME1-6-M-B01M-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031444 ME1-6-M-B01M-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059077 ME1-6-M-B01M-1-A-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044666 ME1-6-M-B01M-1-F-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027973 ME1-6-M-B01M-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042727 ME1-6-M-B02C-1-1-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064049 ME1-6-M-B02C-1-2-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060307 ME1-6-M-B02C-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007695 ME1-6-M-B02C-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007693 ME1-6-M-B02C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065620 ME1-6-M-B02C-1-4-D-E 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061421 ME1-6-M-B02C-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023260 ME1-6-M-B02C-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057453 ME1-6-M-B02C-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031548 ME1-6-M-B02C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034037 ME1-6-M-B02C-1-5-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023244 ME1-6-M-B02C-1-8-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007700 ME1-6-M-B02C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024075 ME1-6-M-B02C-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048421 ME1-6-M-B02M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063846 ME1-6-M-B02M-4-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062812 ME1-6-M-B02M-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048345 ME1-6-M-B04C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F038809 ME1-6-M-B05C-1-1-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043852 ME1-6-M-B05C-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057408 ME1-6-M-B05C-1-3-D-P 2130H000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042162 ME1-6-M-B05C-1-4-B 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024145 ME1-6-M-B05C-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007704 ME1-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F047151 ME1-6-M-B05C-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061172 ME1-6-M-B05C-1-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075622 ME1-6-M-B05C-1-4-D-P 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061203 ME1-6-M-B05C-1-4-D-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027338 ME1-6-M-B05C-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075406 ME1-6-M-B05C-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032502 ME1-6-M-B05C-1-4-G 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034026 ME1-6-M-B05C-1-4-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007707 ME1-6-M-B05C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058182 ME1-6-M-B05C-1-5-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072953 ME1-6-M-B05C-1-5-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045984 ME1-6-M-B05C-1-5-G 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022246 ME1-6-M-B05C-1-7-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074850 ME1-6-M-B05C-1-M-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063256 ME1-6-M-B05C-4-3-D-P 2130H000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070488 ME1-6-M-B05C-4-4-B 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007709 ME1-6-M-B05C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053638 ME1-6-M-B05C-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051015 ME1-6-M-B05C-4-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007711 ME1-6-M-B05D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053265 ME1-6-M-B05D-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007713 ME1-6-M-B05D-1-8-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024076 ME1-6-M-B05D-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066043 ME1-6-M-B06C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056408 ME1-6-M-B07C-1-1-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065481 ME1-6-M-B07C-1-3-D-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064094 ME1-6-M-B07C-1-3-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043208 ME1-6-M-B07C-1-4-B 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007716 ME1-6-M-B07C-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007714 ME1-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062575 ME1-6-M-B07C-1-4-D-E 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063837 ME1-6-M-B07C-1-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072367 ME1-6-M-B07C-1-4-D-P 2130B000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070454 ME1-6-M-B07C-1-4-D-P 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067728 ME1-6-M-B07C-1-4-D-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063854 ME1-6-M-B07C-1-4-D-P 2130F000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070232 ME1-6-M-B07C-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065598 ME1-6-M-B07C-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032396 ME1-6-M-B07C-1-4-F 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007720 ME1-6-M-B07C-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062576 ME1-6-M-B07C-1-5-D-E 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007721 ME1-6-M-B07C-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066711 ME1-6-M-B07C-4-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007722 ME1-6-M-B07C-4-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045198 ME1-6-M-B07C-4-W-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041402 ME1-6-M-B07D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024073 ME1-6-M-B14C-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007723 ME1-6-M-B14C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054999 ME1-6-M-B14C-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030197 ME1-6-M-B17U-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068587 ME1-6-M-B17U-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045264 ME1-6-M-B17U-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072189 ME1-6-M-B25D-1-M-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042238 ME1-6-M-B35D-1-2-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066782 ME1-6-M-B35D-1-2-I 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066783 ME1-6-M-B35D-1-2-J 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067572 ME1-6-M-B35D-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070276 ME1-6-M-B35D-1-3-H 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007727 ME1-6-M-B35D-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053551 ME1-6-M-B35D-1-4-D 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007725 ME1-6-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065621 ME1-6-M-B35D-1-4-D-E 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042504 ME1-6-M-B35D-1-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059682 ME1-6-M-B35D-1-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063373 ME1-6-M-B35D-1-4-D-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060517 ME1-6-M-B35D-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007729 ME1-6-M-B35D-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007730 ME1-6-M-B35D-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072706 ME1-6-M-B35D-1-4-F-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054021 ME1-6-M-B35D-1-4-G 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034027 ME1-6-M-B35D-1-4-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007734 ME1-6-M-B35D-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068504 ME1-6-M-B35D-1-5-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028330 ME1-6-M-B35D-1-5-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052058 ME1-6-M-B35D-1-5-G 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007737 ME1-6-M-B35D-1-5-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F035459 ME1-6-M-B35D-1-7-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057384 ME1-6-M-B35D-1-8-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052569 ME1-6-M-B35D-1-F-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065622 ME1-6-M-B35D-1-F-D-E 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059087 ME1-6-M-B35D-1-M-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069749 ME1-6-M-B35D-1-M-D-E 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070638 ME1-6-M-B35D-1-M-D-P 2130X000W00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072383 ME1-6-M-B35D-1-M-D-P-E 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075126 ME1-6-M-B35D-1-M-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063284 ME1-6-M-B35D-1-T-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007738 ME1-6-M-B35D-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066709 ME1-6-M-B35D-4-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024059 ME1-6-M-B35D-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029856 ME1-6-M-B35D-4-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022309 ME1-6-M-B35D-4-7-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022588 ME1-6-M-B35U-1-1-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065219 ME1-6-M-B35U-1-2-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074824 ME1-6-M-B35U-1-3-J-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007739 ME1-6-M-B35U-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024994 ME1-6-M-B35U-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075843 ME1-6-M-B35U-1-4-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066742 ME1-6-M-B35U-4-2-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069448 ME1-6-M-B35U-4-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063470 ME1-6-M-B35U-4-4-D 2130X285X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032650 ME1-6-M-B35U-4-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065250 ME1-6-M-B35U-4-7-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075599 ME1-6-M-P01M-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052925 ME1-6-M-P01M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048563 ME1-6-M-P03M-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028727 ME1-6-M-P03M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025641 ME1-6-M-P03M-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059094 ME1-6-M-P03M-1-4-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059834 ME1-6-M-P03M-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066564 ME1-6-M-P05C-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026442 ME1-6-M-P05C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057801 ME1-6-M-P05M-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007742 ME1-6-M-P05M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072603 ME1-6-M-P05M-1-4-D-P 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068765 ME1-6-M-P05M-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024024 ME1-6-M-P05M-1-4-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053892 ME1-6-M-P05M-1-4-F 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045938 ME1-6-M-P05M-1-4-F-E  2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074198 ME1-6-M-P05M-1-4-F-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074207 ME1-6-M-P05M-1-4-F-P-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031604 ME1-6-M-P05M-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071925 ME1-6-M-P05M-4-4-D-E 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048562 ME1-6-M-P10M-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007745 ME1-6-M-P10M-1-4-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F007744 ME1-6-M-P10M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064732 ME1-6-M-P10M-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023859 ME1-6-M-P10M-1-4-K 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055434 ME1-6-M-P10M-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051487 ME1-6-M-P15C-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033983 ME1-6-M-P15C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026152 ME1-6-M-P15C-1-5-D 2130X000F00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053074 ME1-6-M-P15M-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023498 ME1-6-M-P15M-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071029 ME1-6-M-P15M-1-4-F 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053793 ME1-6-M-P15M-1-5-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049236 ME1-6-M-P15M-1-M-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057802 ME1-6-M-P20M-1-3-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059128 ME1-6-M-P25D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031018 ME1-6-M-P75C-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061924 ME1-6-M-P75C-1-4-F 2130X000S00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060220 ME1-7-M-B07C-1-4-D-P-E 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057644 ME1-7-M-B14C-1-4-D-P-E 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055792 ME1-8-H-B35D-1-4-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062969 ME1-8-M-B01M-1-3-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075113 ME1-8-M-B01M-1-3-D-P 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068109 ME1-8-M-B01M-1-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070452 ME1-8-M-B01M-1-4-D-P 2130U000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073895 ME1-8-M-B05C-1-4-D-P 2130H000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063390 ME1-8-M-B05C-4-3-F-P-E 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058372 ME1-8-M-B05C-4-4-F-P-E 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057274 ME1-8-M-B05C-4-4-F-P-E 2130C000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055971 ME1-8-M-B07C-1-4-D-P 2130B000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063286 ME1-8-M-B35D-1-4-D 2130X000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060261 ME1-8-M-B35D-1-4-D-P 2130A000X00 Melt pressure sensor Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

 

ME SIL2 Mercury Filled, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt