List hàng VAHLE Vietnam, VAHLE Việt Nam, Vaisala Vietnam, Vaisala Việt Nam, VEGA Vietnam, VEGA Việt Nam ngày 23/05/2020

VAHLE Vietnam, VAHLE Việt Nam, Vaisala Vietnam, Vaisala Việt Nam, VEGA Vietnam, VEGA Việt Nam, VKP 5299, IS-L101L-R/A, GPRRA1601

100% France Origin VAHLE Vietnam VKP 5299
MULTISIGNAL indicator
100% UK Origin VAHLE Vietnam IS-L101L-R/A
Signalling Horn
100% Italy Origin Vaisala Vietnam GPRRA1601
PRESA ROLLER 16 ANELLI Roller Slipring 
100% Ireland Origin VEGA Vietnam Item Number 5000
Speed control

Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất

VAHLE Vietnam, VAHLE Việt Nam, Vaisala Vietnam, Vaisala Việt Nam, VEGA Vietnam, VEGA Việt Nam, VKP 5299, IS-L101L-R/A, GPRRA1601