List hàng Sew Vietnam, Sew Việt Nam, Systemair Vietnam, Systemair Việt Nam, Towaseiden Vietnam, Towaseiden Việt Nam, Turck Vietnam, Turck Việt Nam

SWING61.XAGBVXMRX, HMT330 820B141BCAL100B24CNBAA1, 1LS1-4PG, VFX48-250-54CEB

100% Germany Origin Sew Vietnam SWING61.XAGBVXMRX
Vibrating level switch for liquids
100% Finland Origin Systemair Vietnam Humidity and Temperature Transmitter
HMT330 820B141BCAL100B24CNBAA1
100% USA Origin  Towaseiden  P/N 1LS1-4PG
Limit Switches
100% Sweden Origin Turck Vietnam VFX48-250-54CEB
Emotron AC Drive Inverter ; 230-480V, 3 Phase, 50/60Hz, IP54

Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất

Sew Vietnam, Sew Việt Nam, Systemair Vietnam, Systemair Việt Nam, Towaseiden Vietnam, Towaseiden Việt Nam, Turck Vietnam, Turck Việt Nam, SWING61.XAGBVXMRX, HMT330 820B141BCAL100B24CNBAA1, 1LS1-4PG, VFX48-250-54CEB