List hàng Mafelec Vietnam, Mafelec Việt Nam, MAX AIR Vietnam, MAX AIR Việt Nam, MTL Instruments Vietnam, MTL Instruments Việt Nam, Ravioli Vietnam, Ravioli Việt Nam

0360003/00, 0360011/00, WV3-32F140-50-85-K, WV 3-32 F/50-140, MV3-32F140-50-85-K, MV 3-32 F/50-140, KM/8026/M/R/25, UT50-4GAF31, FAF37DRN80M4BE1HF/TH, FAF37 DRE80M4BE1HF/TH

100% Germany Origin Mafelec  0360003/00
WV3-32F140-50-85-K Carrier (WV 3-32 F/50-140)
100% Germany Origin MAX AIR Vietnam 0360011/00
MV3-32F140-50-85-K Carrier (MV 3-32 F/50-140)
100% Germany Origin MTL Instruments  Vietnam KM/8026/M/R/25
Cylinder
100% EU Origin MTL Instruments  Vietnam UT50-4GAF31
Description Actuator
100% Germany Origin Ravioli  Vietnam SEW - Typ FAF37DRN80M4BE1HF/TH
Replacement for FAF37 DRE80M4BE1HF/TH 

Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất

Mafelec Vietnam, Mafelec Việt Nam, MAX AIR Vietnam, MAX AIR Việt Nam, MTL Instruments Vietnam, MTL Instruments Việt Nam, Ravioli Vietnam, Ravioli Việt Nam,0360003/00, 0360011/00, WV3-32F140-50-85-K, WV 3-32 F/50-140, MV3-32F140-50-85-K, MV 3-32 F/50-140, KM/8026/M/R/25, UT50-4GAF31, FAF37DRN80M4BE1HF/TH, FAF37 DRE80M4BE1HF/TH