Cảm biến điểm sương Cosa Xentaur LD0.00.A.0100

Pitesco là Đại lý Cosa Xentaur Việt Nam

LD0.00.A.0100

100% USA Origin

Cosa Xentaur Vietnam

Part Nol: LD0.00.A.0100
LPDT-100 Loop Powered Dewpoint Meter with XTR-100 sensor, sensor fitting, 2 wire transmitter with display and controls including 4m Connector Cable and User’s Manual. (Range -100°C to 20°C dp)
 Dimensions: 4,76cm x 4,76cm x 11,9cm

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm Cảm biến điểm sương Cosa Xentaur LD0.00.A.0100

 

 

LD0.00.A.0100, Cosa Xentaur LD0.00.A.0100, Cosa Xentaur LPDT-100 Loop Powered Dewpoint Meter, Cosa Xentaur Vietnam, Cosa Xentaur Việt Nam, Đại lý Cosa Xentaur Việt Nam