Cảm biến điểm sương Cosa Xentaur LD0.00.A.0065

Pitesco là Đại lý Cosa Xentaur Việt Nam

LD0.00.A.0065

100% USA Origin

Cosa Xentaur Vietnam

Part Nol: LD0.00.A.0065
LPDT-100 Loop Powered Dewpoint Meter with XTR-65 sensor, sensor fitting, 2 wire transmitter with display and controls including 4m Connector
Cable and User’s Manual. (Range -65°C to 20°C dp)

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm Cảm biến điểm sương Cosa Xentaur LD0.00.A.0065

 

 

LD0.00.A.0065, Cosa Xentaur LD0.00.A.0065, Cosa Xentaur LPDT-100 Loop Powered Dewpoint Meter, Cosa Xentaur Vietnam, Cosa Xentaur Việt Nam, Đại lý Cosa Xentaur Việt Nam