hd-motor-linear-type-hdm-series-sinfonia-viet-nam-dai-ly-sinfonia-sinfonia-pitesco-phan-phoi-va-sua-chua-hd-motor-sinfonia-viet-nam.png

HD Motor Linear Type: HDM Series

Model

Max. Torque

HDM-1005

50 Nm

HDM-1010

100 Nm

HDM-1020

200 Nm

HDM-1050

500 Nm

HDM-1080

800 Nm

HDM-1100

1000 Nm

HDM-1120

1200 Nm

HDM-1200

2000 Nm

HDM-1240

2400 Nm

HDM-2020

200 Nm

 

Catalog của sản phẩm: Nhấp để tải