hd-motor-linear-type-hdl-series-sinfonia-viet-nam-dai-ly-sinfonia-sinfonia-pitesco-phan-phoi-va-sua-chua-hd-motor-sinfonia-viet-nam.png

HD Motor Linear Type: HDL Series

Model

HDL-S120S

HDL-S030S

HDL-S060S

HDL-S180S

Maximum Thrust

280N

580N

1150N

1700N

 
 
Catalog của sản phẩm: Nhấp để tải