40t96-indicator-gefran-viet-nam.png

40T96 Indicator Gefran Việt Nam

40T96 Indicator Gefran Việt Nam, 40T96 Alarm Unit Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt

Tổng quát:

Chỉ báo dựa trên bộ vi xử lý ở cả định dạng 96x48 (1/8 DIN) được sản xuất bằng SMT.

Thiết bị có mặt nạ màng lexan (đảm bảo IP65) có 3 phím, định dạng hiển thị 3/4 chữ số và 3 đèn LED chỉ thị cho các trạng thái đầu ra.

Tín hiệu đầu vào có thể được chọn từ nhiều loại cảm biến:

 • Cặp nhiệt điện loại J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C
 • Nhiệt kế điện trở Pt100, Pt100J (tiêu chuẩn Nhật Bản) 2/3 dây
 • Bảng xếp hạng PTC và NTC
 • Đầu vào tuyến tính 0 đến 60/12 đến 60mV, 0 đến 20/4 đến 20mA, 0 đến 10/2 đến 10/0 đến 5/1 đến 5/0 đến 1/0, 2 đến1V

Việc lựa chọn được thực hiện bằng các phím trên bề mặt.

Thiết bị này có sẵn ở phiên bản cơ sở, với hai đầu ra là Relé (2R) và phiên bản có thể mở rộng.

Các thiết bị có tối đa 4 đầu ra có thể là rơ le cơ học (5A, 250Vac / 30Vdc cosφ = 1) hoặc đầu ra logic (0 đến 11Vdc).

Có sẵn một đầu vào kỹ thuật số (24Vdc / 5mA) (để đặt lại, giữ, nháy, xử lý đỉnh hoặc chốt nhả) và một đầu ra 0 ... 10V, 0/4 đến 20mA (tối đa 500) có sẵn để truyền lại giá trị đo tín hiệu đầu vào.

Đầu ra truyền lại, đầu vào kỹ thuật số và đầu ra thứ ba khả dụng đồng thời.

Tùy chọn giao tiếp nối tiếp (có sẵn trong tiêu chuẩn RS485) cho phép kết nối với hệ thống giám sát và PLC với hai giao thức: GEFRAN CENCAL và MODBUS RTU.

Cuối cùng, một triac có thể được lắp (thay thế cho đầu ra 1) để điều khiển tải điện trở lên đến tối đa 1A ở 240V.

Việc lập trình của thiết bị được thực hiện dễ dàng bằng cách nhóm các thông số trong các khối chức năng (CFG cho báo động trễ, Inp cho đầu vào, Out cho đầu ra ...) và bằng một menu nhập dữ liệu đơn giản.

Cấu hình có thể được đơn giản hóa hơn nữa bằng cách sử dụng bộ lập trình PC bao gồm cáp kết nối và chương trình hướng dẫn menu chạy trong Windows (xem dữ liệu kỹ thuật GF_eXpress).

Mã bảo vệ phần mềm cá nhân có thể định cấu hình (bảo vệ bằng mật khẩu) có thể được sử dụng để hạn chế mức độ chỉnh sửa và hiển thị các thông số cấu hình.

Thông số kĩ thuật

 • Đầu vào có thể định cấu hình Faceplate
 • Được bảo vệ bằng mã cá nhân
 • Có thể cấu hình bằng liên kết nối tiếp
 • Bộ nguồn máy phát kết hợp
 • Có sẵn dòng sản phẩm cặp nhiệt điện tùy chỉnh
 • Quản lý tuyến nội bộ cho các đơn vị kỹ thuật
 • Các nhãn được cung cấp cho các đơn vị vật lý phổ biến hơn
 • Thời gian lấy mẫu và can thiệp chuyến đi có thể lập trình từ 15 đến 120msec với độ phân giải từ 4000 đến 16000 bước
 • Truyền lại tín hiệu biến đo được
 • 4 điểm chuyến đi hoàn toàn có thể cấu hình từ bàn phím
 • Dòng nối tiếp cách ly quang học RS485
 • Giao thức: GEFRAN CENCAL hoặc MODBUS RTU
 • Cấu hình nhanh chóng từ PC với gói GF_eXpress

Xem thêm: tại đây

List code 40T96 Indicator Gefran Việt Nam

F026739 40T96-3-00-2R00-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028404 40T96-3-00-2R00-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000947 40T96-3-00-RD00-001 (EX 40T96-3-00-RD001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000945 40T96-3-00-RR00-000 (EX 40T96-3-00-RR000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000946 40T96-3-00-RR00-001 (EX 40T96-3-00-RR001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050131 40T96-3-00-RR00-020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052914 40T96-3-00-RR00-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029688 40T96-3-00-RR00-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028159 40T96-3-00-RR00-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026793 40T96-3-00-RR00-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027056 40T96-3-00-RR00-301 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028405 40T96-3-00-RRR0-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025524 40T96-3-00-RRR0-001 (EX 40T96-3-00-RRR01 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030571 40T96-3-00-RRR0-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043987 40T96-3-00-RRR0-301 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044326 40T96-3-00-RRRR-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030146 40T96-3-00-RRRR-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031465 40T96-3-00-T000-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F036207 40T96-3-01-RR00-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028406 40T96-3-01-RR00-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043351 40T96-3-01-RR00-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029635 40T96-3-01-RR00-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028746 40T96-3-01-RR00-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072015 40T96-3-01-T000-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049089 40T96-3-15-RR00-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000955 40T96-3-15-RR00-101 (EX 40T96-3-15-RR011 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026740 40T96-3-24-2R00-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030900 40T96-3-24-2R00-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041324 40T96-3-24-RDRR-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000948 40T96-3-24-RR00-000 (EX 40T96-3-24-RR000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000950 40T96-3-24-RR00-001 (EX 40T96-3-24-RR001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045172 40T96-3-24-RR00-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039051 40T96-3-24-RR00-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F035324 40T96-3-24-RR00-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027976 40T96-3-24-RR00-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049088 40T96-3-24-RR00-221 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050049 40T96-3-24-RR00-321 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F035045 40T96-3-24-RRR0-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000951 40T96-3-24-RRR0-001 (EX 40T96-3-24-RRR01 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025999 40T96-3-24-RRR0-201 (EX 40T96-3-24-RRR21 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000952 40T96-3-24-RRR0-300 (EX 40T96-3-24-RRR30 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000954 40T96-3-24-RRR0-301 (EX 40T96-3-24-RRR31 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027128 40T96-3-24-RRR0-320 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027127 40T96-3-24-RRR0-321 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032205 40T96-3-24-RRRR-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070826 40T96-3-24-RRRR-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F037478 40T96-3-99-RRR0-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056077 40T96-3-99-RRRR-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033566 40T96-3-99-RRRR-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024138 40T96-4-00-2R00-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024136 40T96-4-00-2R00-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029774 40T96-4-00-RD00-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000965 40T96-4-00-RD00-001 (EX 40T96-4-00-RD001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F040830 40T96-4-00-RD00-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041673 40T96-4-00-RD00-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055942 40T96-4-00-RDR0-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028945 40T96-4-00-RDR0-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028302 40T96-4-00-RDRR-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000193 40T96-4-00-RR00-000 (EX 40T96-4-00-RR000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000194 40T96-4-00-RR00-001 (EX 40T96-4-00-RR001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027836 40T96-4-00-RR00-020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027200 40T96-4-00-RR00-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000956 40T96-4-00-RR00-100 (EX 40T96-4-00-RR010 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000957 40T96-4-00-RR00-101 (EX 40T96-4-00-RR011 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027535 40T96-4-00-RR00-120 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026566 40T96-4-00-RR00-121 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000958 40T96-4-00-RR00-200 (EX 40T96-4-00-RR020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000960 40T96-4-00-RR00-201 (EX 40T96-4-00-RR021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027621 40T96-4-00-RR00-220 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032136 40T96-4-00-RR00-221 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028366 40T96-4-00-RR00-300 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000961 40T96-4-00-RR00-301 (EX 40T96-4-00-RR031 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059738 40T96-4-00-RR00-320 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027259 40T96-4-00-RR00-321 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000962 40T96-4-00-RRR0-000 (EX 40T96-4-00-RRR00 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000195 40T96-4-00-RRR0-001 (EX 40T96-4-00-RRR01 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028233 40T96-4-00-RRR0-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034774 40T96-4-00-RRR0-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028878 40T96-4-00-RRR0-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027057 40T96-4-00-RRR0-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000963 40T96-4-00-RRR0-201 (EX 40T96-4-00-RRR21 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028254 40T96-4-00-RRR0-221 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027533 40T96-4-00-RRR0-300 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000964 40T96-4-00-RRR0-301 (EX 40T96-4-00-RRR31 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041327 40T96-4-00-RRR0-321 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027184 40T96-4-00-RRRR-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026532 40T96-4-00-RRRR-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043688 40T96-4-00-RRRR-020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055282 40T96-4-00-RRRR-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033666 40T96-4-00-RRRR-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029030 40T96-4-00-RRRR-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062628 40T96-4-00-T000-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F036351 40T96-4-00-T000-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054114 40T96-4-00-T000-020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054115 40T96-4-00-T000-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000202 40T96-4-01-RR00-000 (EX 40T96-4-01-RR000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000203 40T96-4-01-RR00-001 (EX 40T96-4-01-RR001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F046756 40T96-4-01-RR00-020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031336 40T96-4-01-RR00-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000984 40T96-4-01-RR00-100 (EX 40T96-4-01-RR010 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000204 40T96-4-01-RR00-101 (EX 40T96-4-01-RR011 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041204 40T96-4-01-RR00-120 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000985 40T96-4-01-RR00-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000986 40T96-4-01-RR00-201 (EX 40T96-4-01-RR021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042913 40T96-4-01-RR00-220 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045834 40T96-4-01-RR00-221 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F035900 40T96-4-01-RR00-300 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000987 40T96-4-01-RR00-301 (EX 40T96-4-01-RR031 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F040703 40T96-4-01-RR00-321 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031789 40T96-4-01-RRR0-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000988 40T96-4-01-RRR0-001 (EX 40T96-4-01-RRR01 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000989 40T96-4-01-RRR0-100 (EX 40T96-4-01-RRR10 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F035099 40T96-4-01-RRR0-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000990 40T96-4-01-RRR0-200 (EX 40T96-4-01-RRR20 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F036677 40T96-4-01-RRR0-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051112 40T96-4-01-RRR0-221 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029805 40T96-4-01-RRR0-300 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000991 40T96-4-01-RRR0-301 (EX 40T96-4-01-RRR31 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029126 40T96-4-01-RRRR-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028075 40T96-4-01-RRRR-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074890 40T96-4-01-RRRR-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F048886 40T96-4-01-RRRR-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074249 40T96-4-01-T000-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049488 40T96-4-01-T000-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000992 40T96-4-15-RR00-000 (EX 40T96-4-15-RR000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000205 40T96-4-15-RR00-001 (EX 40T96-4-15-RR001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027856 40T96-4-15-RR00-020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027857 40T96-4-15-RR00-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049125 40T96-4-15-RR00-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041619 40T96-4-15-RR00-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034110 40T96-4-15-RR00-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027569 40T96-4-15-RR00-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042069 40T96-4-15-RR00-221 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051397 40T96-4-15-RR00-300 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025851 40T96-4-15-RR00-301 (EX 40T96-4-15-RR031 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043447 40T96-4-15-RRR0-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056701 40T96-4-15-RRR0-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056668 40T96-4-15-RRR0-300 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028453 40T96-4-15-RRRR-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041863 40T96-4-15-RRRR-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026037 40T96-4-24-2R00-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027010 40T96-4-24-2R00-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028903 40T96-4-24-RD00-300 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029397 40T96-4-24-RD00-301 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049888 40T96-4-24-RDR0-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000979 40T96-4-24-RDR0-201 (EX 40T96-4-24-RDR21 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026039 40T96-4-24-RDR0-321 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027122 40T96-4-24-RDRR-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000196 40T96-4-24-RR00-000 (EX 40T96-4-24-RR000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000197 40T96-4-24-RR00-001 (EX 40T96-4-24-RR001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032917 40T96-4-24-RR00-020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027680 40T96-4-24-RR00-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000969 40T96-4-24-RR00-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000970 40T96-4-24-RR00-101 (EX 40T96-4-24-RR011 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029246 40T96-4-24-RR00-121 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000971 40T96-4-24-RR00-200 (EX 40T96-4-24-RR020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000973 40T96-4-24-RR00-201 (EX 40T96-4-24-RR021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026577 40T96-4-24-RR00-220 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027980 40T96-4-24-RR00-221 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025891 40T96-4-24-RR00-300 (EX 40T96-4-24-RR030 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000198 40T96-4-24-RR00-301 (EX 40T96-4-24-RR031 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049969 40T96-4-24-RR00-320 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028750 40T96-4-24-RR00-321 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000974 40T96-4-24-RRR0-000 (EX 40T96-4-24-RRR00 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000199 40T96-4-24-RRR0-001 (EX 40T96-4-24-RRR01 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028862 40T96-4-24-RRR0-020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052345 40T96-4-24-RRR0-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030027 40T96-4-24-RRR0-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044066 40T96-4-24-RRR0-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032600 40T96-4-24-RRR0-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000976 40T96-4-24-RRR0-201 (EX 40T96-4-24-RRR21 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073051 40T96-4-24-RRR0-220 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000200 40T96-4-24-RRR0-300 (EX 40T96-4-24-RRR30 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000201 40T96-4-24-RRR0-301 (EX 40T96-4-24-RRR31 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027129 40T96-4-24-RRR0-321 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026744 40T96-4-24-RRRR-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026745 40T96-4-24-RRRR-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043687 40T96-4-24-RRRR-020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049252 40T96-4-24-RRRR-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050097 40T96-4-24-RRRR-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027120 40T96-4-24-RRRR-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027126 40T96-4-24-T0R0-301 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027130 40T96-4-24-T0R0-320 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069593 40T96-4-99-RD00-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055806 40T96-4-99-RDR0-300 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061048 40T96-4-99-RDR0-301 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029275 40T96-4-99-RR00-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028454 40T96-4-99-RR00-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052107 40T96-4-99-RR00-020 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031409 40T96-4-99-RR00-021 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F046994 40T96-4-99-RR00-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F046238 40T96-4-99-RR00-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F037532 40T96-4-99-RR00-120 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034060 40T96-4-99-RR00-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028494 40T96-4-99-RR00-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056048 40T96-4-99-RR00-221 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031393 40T96-4-99-RR00-300 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030132 40T96-4-99-RR00-301 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041996 40T96-4-99-RR00-321 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029002 40T96-4-99-RRR0-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029001 40T96-4-99-RRR0-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049090 40T96-4-99-RRR0-200 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F035442 40T96-4-99-RRR0-201 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032273 40T96-4-99-RRR0-300 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029862 40T96-4-99-RRR0-301 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F046620 40T96-4-99-RRR0-321 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029295 40T96-4-99-RRRR-000 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029368 40T96-4-99-RRRR-001 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049556 40T96-4-99-RRRR-100 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041574 40T96-4-99-RRRR-101 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071096 40T96-4-99-RRRR-120 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F038544 40T96-4-99-RRRR-121 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

 

40T96 Indicator Gefran Việt Nam, 40T96 Alarm Unit Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt