40b96-indicator-alarm-unit-gefran-viet-nam.png

40B96 Indicator/Alarm Unit Gefran Việt Nam

40B96 Indicator/Alarm Unit Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt

Tổng quát:

Định dạng 96x48 (1/8 DIN) được sản xuất bằng SMT.

Các thiết bị này có mặt dán màng lexan (đảm bảo IP65) có 3 phím, màn hình 5 chữ số và 4 đèn LED chỉ thị cho các trạng thái đầu ra.

Tín hiệu đầu vào có thể được chọn từ nhiều loại cảm biến:

 • Chiết áp (tối thiểu 100W)
 • Cảm biến lực với độ nhạy tự động thay đổi giữa 1,5 và 3,3mV / V
 • Cảm biến áp suất đo độ căng

Việc lựa chọn được thực hiện bằng các phím trên bề mặt.

Một đầu vào kỹ thuật số (24Vdc / 5mA) có sẵn để đặt lại, giữ, đèn flash, xử lý đỉnh cao hoặc nhả chốt.

Các thiết bị có tối đa 4 đầu ra có thể là rơle cơ học hoặc đầu ra logic.

Có sẵn một đầu ra 0/4 đến 20mA (tối đa 500W) để truyền lại tín hiệu đầu vào đã đo.

Đầu ra truyền lại, đầu vào kỹ thuật số và đầu ra thứ ba là các tùy chọn có sẵn cùng lúc.

Cuối cùng, một triac có thể được lắp để truyền tải điện trở lên đến tối đa 1A ở 240V.

Việc lập trình của thiết bị được thực hiện dễ dàng bằng cách nhóm các thông số trong các khối chức năng (CFG cho báo động trễ, Inp cho đầu vào, Out cho đầu ra ...) và bằng một menu nhập dữ liệu đơn giản.

Cấu hình có thể được đơn giản hóa hơn nữa bằng cách sử dụng bộ lập trình PC bao gồm cáp kết nối và chương trình hướng dẫn menu chạy trong Windows (cod bảng dữ liệu. GF_eXpress).

Mã bảo vệ phần mềm cá nhân có thể định cấu hình (bảo vệ bằng mật khẩu) có thể được sử dụng để hạn chế mức độ chỉnh sửa và hiển thị các thông số cấu hình.

Thông số kĩ thuật

 • Đầu vào đo độ căng hoặc chiết áp - có thể định cấu hình bằng mặt dán
 • Kiểm tra nguồn cung cấp cảm biến
 • Dễ dàng hiệu chỉnh với khả năng tự động điều chỉnh độ nhạy
 • Được bảo vệ bằng mã cá nhân
 • Có thể cấu hình bằng liên kết nối tiếp
 • Quản lý tuyến nội bộ cho các đơn vị kỹ thuật
 • Các nhãn được cung cấp cho các đơn vị vật lý phổ biến hơn
 • Thời gian lấy mẫu và can thiệp chuyến đi có thể lập trình trong khoảng 15 đến 120msec với độ phân giải từ 4000 đến 30000 bước
 • Truyền lại tín hiệu biến đo được
 • 4 điểm chuyến đi, hoàn toàn có thể định cấu hình từ mặt trước
 • Hiệu chuẩn 6 dây o Phiên bản dành cho cảm biến từ trở

Xem thêm: tại đây

List code 40B96 Indicator/Alarm Unit Gefran Việt Nam

F068101 40B-96-5-01-RD-00-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068540 40B-96-5-01-RD-00-2-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026433 40B-96-5-01-RR-00-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026434 40B-96-5-01-RR-00-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F036319 40B-96-5-01-RR-00-0-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030026 40B-96-5-01-RR-00-1-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029157 40B-96-5-01-RR-00-1-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031256 40B-96-5-01-RR-00-2-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029394 40B-96-5-01-RR-00-2-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033569 40B-96-5-01-RR-00-2-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028797 40B-96-5-01-RR-00-3-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029072 40B-96-5-01-RR-00-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032927 40B-96-5-01-RR-R0-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028382 40B-96-5-01-RR-R0-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F047413 40B-96-5-01-RR-R0-0-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043317 40B-96-5-01-RR-R0-0-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057525 40B-96-5-01-RR-R0-2-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F036444 40B-96-5-01-RR-R0-3-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032799 40B-96-5-01-RR-R0-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054417 40B-96-5-01-RR-R0-3-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030607 40B-96-5-01-RR-RR-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027936 40B-96-5-01-RR-RR-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039496 40B-96-5-01-RR-RR-1-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058479 40B-96-5-05-RD-00-2-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F038891 40B-96-5-05-RD-R0-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057205 40B-96-5-05-RR-00-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042547 40B-96-5-05-RR-00-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F038959 40B-96-5-05-RR-00-1-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055538 40B-96-5-05-RR-00-2-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045059 40B-96-5-05-RR-00-2-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039556 40B-96-5-05-RR-00-2-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041316 40B-96-5-05-RR-00-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F049658 40B-96-5-05-RR-R0-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031429 40B-96-5-05-T0-00-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060544 40B-96-5-10-RD-00-2-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045632 40B-96-5-10-RD-R0-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041620 40B-96-5-10-RD-R0-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026235 40B-96-5-10-RD-R0-3-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026241 40B-96-5-10-RD-RR-1-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026435 40B-96-5-10-RR-00-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026436 40B-96-5-10-RR-00-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030113 40B-96-5-10-RR-00-0-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027311 40B-96-5-10-RR-00-0-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039952 40B-96-5-10-RR-00-1-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028658 40B-96-5-10-RR-00-1-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F035474 40B-96-5-10-RR-00-1-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034608 40B-96-5-10-RR-00-1-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028340 40B-96-5-10-RR-00-2-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027728 40B-96-5-10-RR-00-2-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041281 40B-96-5-10-RR-00-2-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029105 40B-96-5-10-RR-00-2-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034239 40B-96-5-10-RR-00-3-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028147 40B-96-5-10-RR-00-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029741 40B-96-5-10-RR-00-3-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032446 40B-96-5-10-RR-00-3-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027603 40B-96-5-10-RR-R0-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026437 40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044484 40B-96-5-10-RR-R0-0-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029684 40B-96-5-10-RR-R0-0-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033238 40B-96-5-10-RR-R0-1-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027264 40B-96-5-10-RR-R0-1-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026245 40B-96-5-10-RR-R0-1-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029369 40B-96-5-10-RR-R0-2-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027265 40B-96-5-10-RR-R0-2-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054541 40B-96-5-10-RR-R0-2-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033863 40B-96-5-10-RR-R0-2-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026438 40B-96-5-10-RR-R0-3-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027945 40B-96-5-10-RR-R0-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027851 40B-96-5-10-RR-R0-3-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026230 40B-96-5-10-RR-R0-3-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032448 40B-96-5-10-RR-RR-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025622 40B-96-5-10-RR-RR-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039149 40B-96-5-10-RR-RR-0-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050714 40B-96-5-10-RR-RR-0-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026237 40B-96-5-10-RR-RR-1-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026243 40B-96-5-10-RR-RR-1-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026244 40B-96-5-10-T0-R0-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F055242 40B-96-5-15-RR-00-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029341 40B-96-5-15-RR-00-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068959 40B-96-5-15-RR-00-1-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F047482 40B-96-5-15-RR-00-1-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032632 40B-96-5-15-RR-00-2-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031330 40B-96-5-15-RR-00-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028296 40B-96-5-15-RR-RR-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074215 40B-96-5-15-RR-RR-1-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074350 40B-96-5-24-RD-00-0-2-1        (ex. S04) Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062857 40B-96-5-24-RD-00-1-0-1        (ex. S04) Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033684 40B-96-5-24-RR-00-0-0-0        (ex. S04) Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026246 40B-96-5-24-RR-00-0-0-1        (ex. S04) Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054397 40B-96-5-24-RR-00-0-2-0        (ex. S04) Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029614 40B-96-5-24-RR-00-0-2-1        (ex. S04) Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045137 40B-96-5-24-RR-00-1-0-0        (ex. S04) Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F038860 40B-96-5-24-RR-00-1-0-1        (ex. S04) Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063221 40B-96-5-99-RD-00-2-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052261 40B-96-5-99-RD-R0-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051633 40B-96-5-99-RD-R0-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F040580 40B-96-5-99-RR-00-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029022 40B-96-5-99-RR-00-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F046755 40B-96-5-99-RR-00-0-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031408 40B-96-5-99-RR-00-0-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F047823 40B-96-5-99-RR-00-1-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F036312 40B-96-5-99-RR-00-1-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050851 40B-96-5-99-RR-00-1-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068957 40B-96-5-99-RR-00-1-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034904 40B-96-5-99-RR-00-2-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032274 40B-96-5-99-RR-00-2-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031989 40B-96-5-99-RR-00-3-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029128 40B-96-5-99-RR-00-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039401 40B-96-5-99-RR-00-3-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041941 40B-96-5-99-RR-R0-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030798 40B-96-5-99-RR-R0-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068799 40B-96-5-99-RR-R0-0-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041520 40B-96-5-99-RR-R0-2-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051713 40B-96-5-99-RR-R0-2-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F040892 40B-96-5-99-RR-R0-2-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053152 40B-96-5-99-RR-R0-3-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031822 40B-96-5-99-RR-R0-3-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039885 40B-96-5-99-RR-R0-3-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F039555 40B-96-5-99-RR-RR-0-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054167 40B-96-5-99-RR-RR-0-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054706 40B-96-5-99-RR-RR-0-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071444 40B-96-5-99-RR-RR-1-0-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052134 40B-96-5-99-RR-RR-1-0-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058308 40B-96-5-99-RR-RR-1-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058309 40B-96-5-99-RR-RR-1-2-1 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053554 40B-96-5-99-T0-00-1-2-0 Indicators Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

 

40B96 Indicator/Alarm Unit Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt