400-401-pid-controller-gefran-viet-nam.png

400-401 PID Controller Gefran Việt Nam

400-401 PID Controller Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt

Tổng quát:

Bộ điều khiển vi xử lý, định dạng 48x48 (1/16 DIN) được sản xuất bằng SMT.

Các thiết bị cung cấp một giao diện người vận hành hoàn chỉnh, được bảo vệ bởi màng Lexan® đảm bảo bảo vệ bề mặt cấp IP65.

Chúng có 4 phím, hiển thị 4 chữ số, 2 chỉ LED cho kiểu 400, 3 chỉ LED cho kiểu 401 và biểu đồ thanh 3 LED khác.

Đầu vào chính cho biến quá trình là phổ biến và cung cấp khả năng kết nối nhiều loại cảm biến đầu vào:

 • Loại cặp nhiệt điện J, K, R, S, T, B, E, N
 • Nhiệt kế điện trở PT100 3 dây
 • Nhiệt điện trở PTC
 • Đầu vào tuyến tính 0 ... 60mV, 12 ... 60mV, 0 ... 20mA, 4 ... 20mA, 0 ... 10V, 2 ... 10V

Loại đầu vào được chọn từ các phím trên bề mặt và không yêu cầu bộ điều hợp hoặc bộ chuyển đổi bên ngoài.

Model 401 có thể có đầu vào phụ cho máy biến dòng 50mAac để theo dõi dòng tải.

Cũng có thể đặt điểm báo động liên quan đến đầu vào máy biến dòng để kiểm tra sự cố tải cuối cùng.

Các thiết bị này có 2 đầu ra rơle (3 cho model 401) (5A / 250Vac, cos φ = 1) hoặc tĩnh (10Vdc / 30mA) với chức năng Heat, Cool hoặc Heat / Cool non sovrapposto và / hoặc cảnh báo.

Tất cả các thủ tục lập trình của các thiết bị được hỗ trợ bằng cách nhóm các tham số trong các khối chức năng ( CFG cho các tham số điều khiển, Inp cho đầu vào, Out cho đầu ra, v.v.) và bằng khả năng chọn một menu đơn giản để nhập các tham số được sử dụng thường xuyên nhất.

Để hoàn thiện cấu hình hơn nữa, một bộ lập trình có sẵn cho PC, bao gồm chương trình cấu hình hướng menu cho Windows và cáp cần thiết để kết nối thiết bị (xem mã dữ liệu kỹ thuật 80021).

Mã bảo vệ phần mềm cá nhân có thể định cấu hình (bảo vệ bằng mật khẩu) có thể được sử dụng để hạn chế mức độ chỉnh sửa và hiển thị các thông số cấu hình.

Thông số kĩ thuật

 • Đầu vào phổ quát có thể định cấu hình từ mặt nạ
 • Độ chính xác tốt hơn 0,2% fs ở điều kiện danh nghĩa
 • Chỉ báo biểu đồ thanh độ lệch
 • Điều khiển đầu ra: rơ le hoặc logic với chức năng Heat / Cool
 • 1 cảnh báo với chức năng có thể định cấu hình (lên đến 3 điểm đặt cảnh báo khác nhau)
 • Tự điều chỉnh, Tự động điều chỉnh, Khởi động mềm, Chức năng Man / Auto
 • Khả năng cấu hình thiết bị theo dòng nối tiếp
 • Khả năng của đầu vào phụ cho biến dòng 50mAac hoặc đầu ra cảnh báo thứ 3, logic hoặc rơle (chỉ 401 mod.)

Xem thêm: tại đây

List code 400-401 PID Controller Gefran Việt Nam

F000497 400-DD-0-000 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000498 400-DD-1-000 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000044 400-DR-0-000 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000045 400-DR-1-000 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053282 400-RD-0-000 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033336 400-RD-1-000 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000041 400-RR-0-000 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000042 400-RR-1-000 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022585 401-DDH-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000509 401-DDR-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022262 401-DDR-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000506 401-DRD-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000507 401-DRH-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000508 401-DRH-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000504 401-DRR-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000048 401-DRR-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025946 401-RRH-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000502 401-RRH-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000500 401-RRR-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000047 401-RRR-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000575 550-0-AC PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000071 550-0-C PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000073 550-1-AC PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000072 550-1-C PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000075 550-2-AC PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000074 550-2-C PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054542 550-3-AC PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000578 550-3-C PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000077 550-4-AC PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000076 550-4-C PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F054879 550-5-C PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000581 550-6-AC PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058021 550-6-C PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000066 55-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000067 55-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000570 55-2-3 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000068 55-2-4 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000069 55-3-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000070 55-3-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000571 55-3-3 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000572 55-3-4 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033090 556-0-0-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052907 556-0-0-1-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000585 556-0-0-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026621 556-0-1-1-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000586 556-0-1-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032008 556-0-2-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043320 556-1-0-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F058157 556-1-0-1-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041205 556-1-0-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034063 556-1-1-1-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029593 556-1-1-1-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000078 556-1-1-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042268 556-1-2-1-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000589 556-1-2-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027981 556-2-0-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000590 556-2-0-1-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F021664 556-2-0-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042548 556-2-1-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027950 556-2-1-1-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030148 556-2-1-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000079 556-2-1-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056669 556-2-2-0-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041045 556-2-2-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041773 556-3-0-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F045814 556-3-0-1-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029860 556-3-1-1-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000592 556-3-1-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F040890 556-3-2-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000593 556-4-0-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029844 556-4-0-1-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069334 556-4-1-1-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F035960 556-4-1-1-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000080 556-4-1-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F040515 556-4-2-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000594 556-4-2-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029582 556-6-0-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029583 556-6-1-1-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030897 556-6-1-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029584 556-6-2-2-2 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032998 600OF Model. A(text,RRRR,15V) PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032999 600OF Model. B(text,DRRR,15V) PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033000 600OF Model. C(text,DRRR,15V,485,buz) PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033001 600OF Model. D(tint,D000) PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033002 600OF Model. E(tint,DRRR,indig) PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033003 600OF Model. F(tint,DRRR,indig,RTC,485)§ PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F034009 600OF Model. G(text,RRRR,outD) PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F037470 600OF Model. H(text,DR00,15V) PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000058 600-R-D-0-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000059 600-R-D-0-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029561 600-R-D-0-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000536 600-R-D-0-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029681 600-R-D-0-E-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024555 600-R-D-0-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000544 600-R-D-C-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023199 600-R-D-C-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022175 600-R-D-C-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026395 600-R-D-C-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042123 600-R-D-C-E-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051880 600-R-D-C-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000545 600-R-D-C-R-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025107 600-R-D-C-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F022612 600-R-D-D-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000542 600-R-D-D-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000541 600-R-D-D-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F035415 600-R-D-D-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033241 600-R-D-D-R-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F029772 600-R-D-D-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026417 600-R-D-H-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026756 600-R-D-H-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F056274 600-R-D-H-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000548 600-R-D-H-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027394 600-R-D-H-R-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000550 600-R-D-H-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041106 600-R-D-M-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027663 600-R-D-N-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000551 600-R-D-N-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041448 600-R-D-N-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028941 600-R-D-N-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068252 600-R-D-N-E-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052450 600-R-D-N-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F024140 600-R-D-N-R-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000552 600-R-D-N-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000537 600-R-D-R-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000060 600-R-D-R-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032295 600-R-D-R-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000061 600-R-D-R-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000538 600-R-D-R-R-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000540 600-R-D-R-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026524 600-R-D-W-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000546 600-R-D-W-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031073 600-R-D-W-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030557 600-R-D-W-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071800 600-R-D-W-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027407 600-R-D-W-R-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F031074 600-R-D-W-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041105 600-R-M-0-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F038622 600-R-M-M-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F050338 600-R-M-N-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060039 600-R-M-W-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053849 600-R-M-W-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000051 600-R-R-0-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000052 600-R-R-0-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000516 600-R-R-0-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000518 600-R-R-0-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F043633 600-R-R-0-E-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027486 600-R-R-0-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074693 600-R-R-0-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000523 600-R-R-C-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000054 600-R-R-C-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026488 600-R-R-C-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000055 600-R-R-C-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042362 600-R-R-C-E-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F032797 600-R-R-C-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000524 600-R-R-C-R-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025067 600-R-R-C-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F042211 600-R-R-D-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030949 600-R-R-D-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053092 600-R-R-D-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F041864 600-R-R-D-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052992 600-R-R-D-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053305 600-R-R-H-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F025952 600-R-R-H-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000531 600-R-R-H-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000533 600-R-R-H-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023914 600-R-R-N-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027077 600-R-R-N-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027389 600-R-R-N-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F030717 600-R-R-N-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F033063 600-R-R-N-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000535 600-R-R-N-R-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000057 600-R-R-N-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023397 600-R-R-R-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000053 600-R-R-R-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027620 600-R-R-R-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000520 600-R-R-R-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F051940 600-R-R-R-E-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F036795 600-R-R-R-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000519 600-R-R-R-R-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000522 600-R-R-R-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F026579 600-R-R-W-0-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000056 600-R-R-W-0-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000525 600-R-R-W-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000527 600-R-R-W-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028828 600-R-R-W-E-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027408 600-R-R-W-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027158 600-R-R-W-R-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027849 600-R-R-W-R-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F000553 600-R-T-0-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F053157 600-R-T-0-E-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028583 600-R-T-0-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F052164 600-R-T-C-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F028909 600-R-T-D-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F027988 600-R-T-R-2-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F057414 600-R-T-R-2-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074712 600-R-T-R-E-0 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F023002 600-R-T-R-E-1 PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064447 650-C-DR0-10030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074992 650-C-R00-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074720 650-C-R00-01011-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065803 650-C-RR0-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060564 650-C-RR0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073447 650-C-RR0-00030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064785 650-C-RR0-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064192 650-C-RR0-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F038648 650-C-RR0-00101-1-G    PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072666 650-C-RR0-00101-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064786 650-C-RR0-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F038657 650-C-RR0-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304203 650-C-RR0-10030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304204 650-C-RR0-10030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065667 650-C-RRR-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073070 650-C-RRR-01011-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065813 650-C-RRR-10030-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060577 650-C-RRR-10030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073867 650-D-D00-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065617 650-D-D00-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061167 650-D-DR0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075634 650-D-DT0-00120-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065795 650-D-R00-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060558 650-D-R00-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073978 650-D-R00-00030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064056 650-D-R00-00101-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062804 650-D-R00-00101-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065797 650-D-R00-00120-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060566 650-D-R00-00120-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074652 650-D-R00-01011-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065804 650-D-R00-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060573 650-D-R00-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074096 650-D-R00-10030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065798 650-D-RR0-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060562 650-D-RR0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065801 650-D-RR0-00030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071439 650-D-RR0-00030-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065790 650-D-RR0-00030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067880 650-D-RR0-00030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304208 650-D-RR0-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068737 650-D-RR0-00031-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067328 650-D-RR0-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067720 650-D-RR0-00031-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072663 650-D-RR0-00120-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065802 650-D-RR0-00200-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060567 650-D-RR0-00200-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064072 650-D-RR0-00201-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F044489 650-D-RR0-00201-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074695 650-D-RR0-00220-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062739 650-D-RR0-01011-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065812 650-D-RR0-01011-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062956 650-D-RR0-01011-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065794 650-D-RR0-01011-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304207 650-D-RR0-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059576 650-D-RR0-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064160 650-D-RR0-10030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064161 650-D-RR0-10030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065807 650-D-RRR-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060563 650-D-RRR-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068815 650-D-RRR-00000-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069760 650-D-RRR-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065810 650-D-RRR-00031-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060576 650-D-RRR-00031-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064057 650-D-RRR-00101-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064059 650-D-RRR-00101-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059575 650-D-RRR-00120-1-G  PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060309 650-D-RRR-00120-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065811 650-D-RRR-00201-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065793 650-D-RRR-00201-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065809 650-D-RRR-00220-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060575 650-D-RRR-00220-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069059 650-D-RRR-01011-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065822 650-D-RRR-01030-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060579 650-D-RRR-01030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069434 650-D-RRR-10030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075691 650-D-RT0-00120-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068634 650L-R-RR0-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068633 650L-R-RR0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069116 650L-R-RR0-01011-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074091 650P-C-R00-00101-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304223 650P-C-RR0-00030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304224 650P-C-RR0-00030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304221 650P-C-RR0-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304222 650P-C-RR0-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071417 650P-C-RR0-01011-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304219 650P-C-RR0-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304220 650P-C-RR0-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304217 650P-C-RR0-10030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304218 650P-C-RR0-10030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065554 650P-D-R00-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070506 650P-D-RR0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304239 650P-D-RR0-00030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304240 650P-D-RR0-00030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075891 650P-D-RR0-00030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304237 650P-D-RR0-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304238 650P-D-RR0-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073366 650P-D-RR0-00101-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304241 650P-D-RR0-00220-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304242 650P-D-RR0-00220-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304235 650P-D-RR0-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304236 650P-D-RR0-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304233 650P-D-RR0-10030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304234 650P-D-RR0-10030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065820 650P-D-RRR-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060565 650P-D-RRR-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065821 650P-D-RRR-00030-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060560 650P-D-RRR-00030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064060 650P-D-RRR-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064061 650P-D-RRR-00031-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064062 650P-D-RRR-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064063 650P-D-RRR-00031-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064199 650P-D-RRR-00120-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064787 650P-D-RRR-00120-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F038656 650P-D-RRR-00120-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066627 650P-D-RRR-00120-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064064 650P-D-RRR-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064065 650P-D-RRR-01030-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064066 650P-D-RRR-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064067 650P-D-RRR-01030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073099 650P-R-R00-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304215 650P-R-RR0-00030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304216 650P-R-RR0-00030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304213 650P-R-RR0-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304214 650P-R-RR0-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304211 650P-R-RR0-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304212 650P-R-RR0-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304209 650P-R-RR0-10030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304210 650P-R-RR0-10030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304231 650P-R-RRR-00030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304232 650P-R-RRR-00030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304229 650P-R-RRR-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304230 650P-R-RRR-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304227 650P-R-RRR-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304228 650P-R-RRR-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304225 650P-R-RRR-10030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304226 650P-R-RRR-10030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074746 650-R-DR0-00220-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074745 650-R-DR0-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075493 650-R-DR0-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075692 650-R-DR0-01030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065796 650-R-R00-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059574 650-R-R00-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074250 650-R-R00-00030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065805 650-R-R00-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065791 650-R-R00-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065799 650-R-RR0-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065788 650-R-RR0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064068 650-R-RR0-00030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064069 650-R-RR0-00030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074267 650-R-RR0-00030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304202 650-R-RR0-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067290 650-R-RR0-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068990 650-R-RR0-00031-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065806 650-R-RR0-00101-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060574 650-R-RR0-00101-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072662 650-R-RR0-00101-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304201 650-R-RR0-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074464 650-R-RR0-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304199 650-R-RR0-10030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304200 650-R-RR0-10030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065808 650-R-RRR-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065792 650-R-RRR-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071440 650-R-RRR-00030-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064070 650-R-RRR-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064071 650-R-RRR-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074721 650-R-RRR-00201-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072595 650-R-RRR-01011-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069228 650-R-RRR-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070307 650-R-RRR-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304205 650-R-RRR-10030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304206 650-R-RRR-10030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065800 650-R-RT0-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065789 650-R-RT0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061922 650-R-RT0-00000-1-G  PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068761 650-R-RT0-00030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072450 650-R-RT0-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F059577 650-R-RT0-00201-1-G   PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F075359 650V-R-R00-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066697 650V-R-RR0-00030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064788 650V-R-RR0-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068735 650V-R-RR0-00031-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064191 650V-R-RR0-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068736 650V-R-RR0-01011-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073417 650V-R-RR0-10030-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065818 650V-R-RRR-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060578 650V-R-RRR-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065819 650V-R-RRR-00030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060561 650V-R-RRR-00030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304198 650V-R-RRR-00031-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065666 650V-R-RRR-00031-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304196 650V-R-RRR-01030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304197 650V-R-RRR-01030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064162 650V-R-RRR-10030-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064163 650V-R-RRR-10030-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
338106 660RF00AT125 FUS.125A EXT.     (FUS-125N PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

 

400-401 PID Controller Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt