1250-pid-controller-gefran-viet-nam.png

1250 PID Controller Gefran Việt Nam

1250 PID Controller Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt

Tổng quát:

Màn hình LCD lớn với khả năng tùy chỉnh màu sắc được gán cho màn hình PV, SV và F, màu của mặt nhựa và của logo.

Hiển thị đồ họa công suất, dòng điện đầu ra hoặc vị trí van.

Màn hình chữ số cuộn 25 tin nhắn (mỗi tin nhắn 32 chữ cái), hoàn toàn có thể định cấu hình và có thể lưu được, bằng ba ngôn ngữ.

Nhờ lựa chọn ngôn ngữ và thông báo cuộn rõ ràng để chẩn đoán, cảnh báo và trạng thái quá trình, bộ điều khiển nói ngôn ngữ của người dùng.

Thông số kĩ thuật

 • Giao diện điều hành với Màn hình LCD lớn, có thể tùy chỉnh, với sự lựa chọn màu sắc
 • Cuộn thông báo chẩn đoán, có thể định cấu hình, bằng ngôn ngữ đã chọn
 • Cấu hình dễ dàng, có hướng dẫn, sao chép / dán các thông số ngay cả khi tắt nguồn
 • Bảo trì dự phòng với bộ đếm năng lượng (kWh) và chuyển đổi tải
 • 16 ứng dụng khối chức năng
 • Bộ hẹn giờ, điểm đặt và lập trình thuật toán để điều khiển van động cơ
 • Điều chỉnh nâng cao các thông số điều khiển
 • Các cấp độ mật khẩu khác nhau
 • Đầu vào phổ quát có thể cấu hình cho cặp nhiệt điện, nhiệt kế điện trở, đầu vào tuyến tính
 • Đầu vào điểm đặt từ xa
 • Rơ le, logic, đầu ra tương tự bị cô lập
 • Lên đến hai đầu vào CT để chẩn đoán tải bị gián đoạn
 • Giao tiếp nối tiếp RS485 trong Modbus RTU
 • Cụm điều khiển có thể tháo rời mặt trước để thay thế nhanh chóng.
 • Độ chính xác 0,2%, thời gian lấy mẫu 60 ms

Xem thêm: tại đây

List code 1250 PID Controller Gefran Việt Nam

F038650 1250-C-DR0-00000-0-G      PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074113 1250-C-DRR-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064164 1250-C-DRR-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060876 1250-C-DRR-00051-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063048 1250-C-DRR-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060851 1250-C-DRR-00051-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060868 1250-C-RR0-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060843 1250-C-RR0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304254 1250-C-RR0-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304255 1250-C-RR0-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304253 1250-C-RR0-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068527 1250-C-RR0-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073672 1250-C-RR0-01050-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304251 1250-C-RR0-10050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304252 1250-C-RR0-10050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066010 1250-C-RRR-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060878 1250-C-RRR-10050-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060853 1250-C-RRR-10050-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074873 1250-C-RRR-11050-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061238 1250-D-DR0-00000-1-G      PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066762 1250-D-DR0-00200-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060861 1250-D-R00-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060836 1250-D-R00-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060863 1250-D-R00-00150-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060838 1250-D-R00-00150-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060869 1250-D-R00-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060844 1250-D-R00-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070593 1250-D-R00-01250-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069648 1250-D-R00-11050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060864 1250-D-RR0-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060839 1250-D-RR0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060866 1250-D-RR0-00050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060841 1250-D-RR0-00050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304261 1250-D-RR0-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304262 1250-D-RR0-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F066553 1250-D-RR0-00151-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060867 1250-D-RR0-00200-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060842 1250-D-RR0-00200-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064167 1250-D-RR0-00201-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064168 1250-D-RR0-00201-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304264 1250-D-RR0-00251-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072711 1250-D-RR0-00251-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304259 1250-D-RR0-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304260 1250-D-RR0-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072712 1250-D-RR0-01051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069803 1250-D-RR0-01150-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072714 1250-D-RR0-01151-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304263 1250-D-RR0-01250-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072717 1250-D-RR0-01250-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064165 1250-D-RR0-10050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064166 1250-D-RR0-10050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072713 1250-D-RR0-10051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070500 1250-D-RR0-10051-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072715 1250-D-RR0-10151-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072425 1250-D-RR0-11050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072716 1250-D-RR0-11050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072718 1250-D-RR0-11151-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072719 1250-D-RR0-11251-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060872 1250-D-RRR-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060847 1250-D-RRR-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F021666 1250-D-RRR-00050-0-G  PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F062158 1250-D-RRR-00050-1-G   PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069761 1250-D-RRR-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060875 1250-D-RRR-00051-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060850 1250-D-RRR-00051-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060877 1250-D-RRR-00201-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060852 1250-D-RRR-00201-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060874 1250-D-RRR-00250-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060849 1250-D-RRR-00250-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060883 1250-D-RRR-01050-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060858 1250-D-RRR-01050-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F070558 1250-D-RRR-01151-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F061239 1250-D-RRT-00000-1-G     PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072772 1250-D-RRT-01051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068637 1250L-R-RR0-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068636 1250L-R-RR0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F069117 1250L-R-RR0-01051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068638 1250L-R-RR0-01051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304279 1250P-C-RR0-00050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304280 1250P-C-RR0-00050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304277 1250P-C-RR0-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304278 1250P-C-RR0-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304275 1250P-C-RR0-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304276 1250P-C-RR0-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304273 1250P-C-RR0-10050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304274 1250P-C-RR0-10050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304295 1250P-D-RR0-00050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304296 1250P-D-RR0-00050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304293 1250P-D-RR0-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304294 1250P-D-RR0-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304301 1250P-D-RR0-00251-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304302 1250P-D-RR0-00251-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304291 1250P-D-RR0-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304292 1250P-D-RR0-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304299 1250P-D-RR0-01250-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304300 1250P-D-RR0-01250-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304289 1250P-D-RR0-10050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304290 1250P-D-RR0-10050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304297 1250P-D-RR0-11251-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304298 1250P-D-RR0-11251-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060881 1250P-D-RRR-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060856 1250P-D-RRR-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060882 1250P-D-RRR-00050-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060857 1250P-D-RRR-00050-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064169 1250P-D-RRR-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064170 1250P-D-RRR-00051-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064171 1250P-D-RRR-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064172 1250P-D-RRR-00051-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063222 1250P-D-RRR-00150-0-G   PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F063323 1250P-D-RRR-00250-0-G   PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064173 1250P-D-RRR-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064174 1250P-D-RRR-01050-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064175 1250P-D-RRR-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064176 1250P-D-RRR-01050-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304271 1250P-R-RR0-00050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304272 1250P-R-RR0-00050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304269 1250P-R-RR0-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304270 1250P-R-RR0-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304267 1250P-R-RR0-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304268 1250P-R-RR0-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304265 1250P-R-RR0-10050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304266 1250P-R-RR0-10050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304287 1250P-R-RRR-00050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304288 1250P-R-RRR-00050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304285 1250P-R-RRR-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304286 1250P-R-RRR-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304283 1250P-R-RRR-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304284 1250P-R-RRR-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304281 1250P-R-RRR-10050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304282 1250P-R-RRR-10050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060862 1250-R-R00-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060837 1250-R-R00-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060870 1250-R-R00-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060845 1250-R-R00-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060865 1250-R-RR0-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060840 1250-R-RR0-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064177 1250-R-RR0-00050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064178 1250-R-RR0-00050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304249 1250-R-RR0-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304250 1250-R-RR0-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060871 1250-R-RR0-00101-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060846 1250-R-RR0-00101-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067424 1250-R-RR0-01001-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304247 1250-R-RR0-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304248 1250-R-RR0-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068356 1250-R-RR0-01051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074492 1250-R-RR0-10050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304245 1250-R-RR0-10050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304246 1250-R-RR0-10050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060873 1250-R-RRR-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060848 1250-R-RRR-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F071507 1250-R-RRR-00000-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064179 1250-R-RRR-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F064180 1250-R-RRR-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074866 1250-R-RRR-00150-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072315 1250-R-RRR-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304258 1250-R-RRR-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072453 1250-R-RRR-01151-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304256 1250-R-RRR-10050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304257 1250-R-RRR-10050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F073495 1250-R-RRR-10050-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060885 1250-R-RRT-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060884 1250-R-RRT-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067423 1250V-D-RRR-01050-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060879 1250V-R-RRR-00000-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060854 1250V-R-RRR-00000-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060880 1250V-R-RRR-00050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F060855 1250V-R-RRR-00050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067902 1250V-R-RRR-00050-1-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304244 1250V-R-RRR-00051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065115 1250V-R-RRR-00051-0-LFG PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F065982 1250V-R-RRR-00051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072472 1250V-R-RRR-01050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F072473 1250V-R-RRR-01050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F074799 1250V-R-RRR-01051-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F304243 1250V-R-RRR-10050-0-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F067422 1250V-R-RRR-10050-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam
F068424 1250V-R-RRR-10051-1-G PID Controller Gefran Việt Nam / Gefran Vietnam

Liên hệ Mr Tuấn 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

 

1250 PID Controller Gefran Việt Nam, Gefran Việt Nam, Gefran Vietnam, Đại lý Chính thức Gefran, Gefran chính hãng, Gefran giá tốt