Univer Việt Nam, Bently Nevada Việt Nam, Duclean Việt Nam

100% Italy Origin Univer Việt Nam Univer Vietnam Code: K2000630600M
 Pneumatic cylinder
100% Italy Origin Univer Việt Nam Univer Vietnam Code: K2000630600M
 Pneumatic cylinder
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 176449-01
 3500/42 Prox/Seismic Module Monitor
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 106M1079-01
 Universal AC Power Supply Module
 Note: 127610-01 is obsoleted. Replacement is quoted.
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 176449-03
 3500/44 Aero GT vibration Module Monitor
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 288055-01
 3500/22 Standard Transient Data Interface Module with USB cable
 Note: 138607-01 is obsoleted. Replacement is quoted.
100% USA Origin Bently Nevada Việt Nam Bently Nevada Vietnam Code: 136180-01
 3500/92 Communication Gateway Module Monitor
100% Korea Duclean Việt Nam Duclean Vietnam Model: MS-50
 Dust collector sensing

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

Univer Việt Nam, Bently Nevada Việt Nam, Duclean Việt Nam, K2000630600M, 176449-01, 106M1079-01, 127610-01, 176449-03, 288055-01, 138607-01, 136180-01, MS-50