Metrix Việt Nam, EGE Elektronik Việt Nam, Anybus HMS Việt Nam, MTS Sensor Việt Nam

100% USA Origin Metrix Việt Nam Metrix Vietnam ST5484E-121-020-00
IPT Seismic Vibration Transmitter
100% Germany Origin EGE Elektronik Việt Nam EGE Elektronik Vietnam ID No: P71019
 Type: TN 552 GAPP
 Temperature controller compact model analog output, 1 switching point
100% Germany Origin EGE Elektronik Việt Nam EGE Elektronik Vietnam ID No: P11116
 Type: SN 450-A4-GRS
 Flow controller compact model G1/2 L=31 mm relay-normally open
100% Germany Origin EGE Elektronik Việt Nam EGE Elektronik Vietnam ID No: Z00449
 Type: SLG 4-5
 cable plug housing straight, 5m cable 4x0.25mm2 max 60V/2A
100% Sweden Origin Anybus HMS Việt Nam Anybus HMS Vietnam Order code: AB7508
 Anybus X-gateway PROFINET IRT Slave-PROFIBUS DP-V0 Slave
 (Replace for obsolete AB7913-F)
100% USA Origin MTS Sensor Việt Nam MTS Sensor Vietnam code : RHM0075MD601A11
 Temposonics® R-Series

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

Metrix Việt Nam, EGE Elektronik Việt Nam, Anybus HMS Việt Nam, MTS Sensor Việt Nam, ST5484E-121-020-00, P71019, TN 552 GAPP, P11116, SN 450-A4-GRS, Z00449, SLG 4-5, AB7508, AB7913-F, RHM0075MD601A11