List Raytek 24-11-2020, Raytek Vietnam, Đại lý Raytek Việt Nam

Pitesco Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm Raytek chính hãng, giá tốt tại Việt Nam

100% USA Origin (Raytek) Fluke Process Instrument Việt Nam (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam Code: RAYMI320LTS
 Low Temperature Sensing Heads
 0 to 1000°C (32 to 1832°F), 8 - 14 µm, 22:1, 130 msec, 1m cable
 (RAYMIC20LT is obsolete)
100% USA Origin (Raytek) Fluke Process Instrument Việt Nam (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam Code: RAYMI3COMM4
 Communication box
 MI3 series IR thermometer I/O box with USB 2.0 and RS485communications
100% USA Origin (Raytek) Fluke Process Instrument Việt Nam (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam Code: RAYGPS-SFL
 GPS Standard Focus sensing head (8 - 14 micron spectral response) with 50:1 optical resolution
100% USA Origin (Raytek) Fluke Process Instrument Việt Nam (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam Code: XXXTXXACRA
 Right angle mirror (for targets at right angles to sensor axis)
100% USA Origin (Raytek) Fluke Process Instrument Việt Nam (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam Code: RAYGPCM
 GPC panel-mount meter with 3 A mechanical alarm outputs
100% USA Origin (Raytek) Fluke Process Instrument Việt Nam (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam Code: XXXMIACAJ
 Air purge jacket (no cooling) - For use in ambient temperatures <200°C (<392°F).
100% USA Origin (Raytek) Fluke Process Instrument Việt Nam (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam Code: E3MH-F0-L-0-0
 Endurance® Series Infrared High Temperature Ratio Pyrometers

Liên hệ để được tư vấn và báo giá

 

 

RAYMI320LTS, RAYMIC20LT, RAYMI3COMM4, RAYGPS-SFL, XXXTXXACRA, RAYGPCM, XXXMIACAJ, E3MH-F0-L-0-0, Raytek Vietnam, Raytek Việt Nam, Đại lý Raytek Việt Nam