List hàng giá sẵn TRUNDEAN Vietnam và Vacuumschmelze Vietnam ngày 09/05/2020

100% Taiwan Origin

TRUNDEAN Vietnam

RING BLOWER Model : TS-750
Capacity : 10 m3/min ; Preesure : 2300 mmH2O
Connect :  2.5" inch ; Motor : 7.5 kw
(3 Phase , 220/380V , 50Hz, 2 Pole)

100% Germany Origin

Vacuumschmelze  Vietnam

P/N: T60404-N4644-X053
Industrial Current Sensors

100% Germany Origin

Vacuumschmelze  Vietnam

P/N: T60404-N4644-X054
Current Sensor 700A ; Industrial Current Sensors 

Liên hệ để được báo giá tốt nhất.

List hàng giá sẵn TRUNDEAN Vietnam và Vacuumschmelze Vietnam ngày 09/05/2020, TRUNDEAN Vietnam, TRUNDEAN Việt Nam, Đại lý TRUNDEAN Việt Nam, Vacuumschmelze Vietnam, Vacuumschmelze Việt Nam, Đại lý Vacuumschmelze Việt Nam, TS-750, T60404-N4644-X053, T60404-N4644-X054