List hàng Allen Bradley Vietnam, Bently Nevada Vietnam, BUCHER HYDRAULICS Vietnam ngày 23/05/2020

MK15-12EX0-PN/24VDC, 7541316, P30H 1211100E1, HL-400, HL-400  L-135mm

100% Germany Origin Allen Bradley Vietnam MK15-12EX0-PN/24VDC
(7541316) Amplifier
100% Poland Origin Bently Nevada Vietnam P30H 1211100E1
Progr. trans ducer of d.c. circuits
100% Japan Origin Bently Nevada Vietnam HL-400  L-135mm (AC100/110V or AC200/220V)
Rotary paddle type level switch
100%  USA Origin BUCHER HYDRAULICS Vietnam 177230-01-01-05
Seismic Transmitter

Liên hệ để nhận báo giá tốt nhất

Allen Bradley Vietnam, Allen Bradley Việt Nam, Đại lý Allen Bradley Vietnam, Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada Việt Nam, Đại lý Bently Nevada Vietnam, BUCHER HYDRAULICS Vietnam, BUCHER HYDRAULICS Việt Nam, Đại lý BUCHER HYDRAULICS Việt Nam, MK15-12EX0-PN/24VDC, 7541316, P30H 1211100E1, HL-400, HL-400  L-135mm