IFM Việt Nam, Samwon Technology Việt Nam, WITTENSTEIN Việt Nam, Metrix Việt Nam, Posital Fraba Việt Nam

100% Germany Origin IFM Việt Nam IFM Vietnam Code: O5D100
 Description: Photoelectric distance sensor
100% Germany Origin IFM Việt Nam IFM Vietnam Code: EVC005
 Description: Connecting cable with socket
100% Germany Origin IFM Việt Nam IFM Vietnam Code: EVC002
 Description: Connecting cable with socket
100% Germany Origin IFM Việt Nam IFM Vietnam Code: EVC154
 Description: Connecting cable with socket
100% Korea Origin Samwon Technology Việt Nam Samwon Technology Vietnam Model: TEMP2520-01/SD
 Temperature controller
100% Korea Origin Samwon Technology Việt Nam Samwon Technology Vietnam Model: SDR112-NNN
 Digital recorder
100% Germany Origin WITTENSTEIN Việt Nam WITTENSTEIN Vietnam Model: NP035S-MF1-5-1K1-1S
 gearbox
100% USA Origin Metrix Việt Nam Metrix Vietnam ST5484E-121-560-00
IPT Seismic Vibration Transmitter
100% Poland Origin Posital Fraba Việt Nam Posital Fraba Vietnam Article : OCD-DPC1B-1212-C10S-HCC
 IXARC Absolute Rotary Encoder
 (Replace for OCD-DPB1B-1212-C10S-0CC-UL)

Liên hệ Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để nhận được tư vấn và báo giá sản phẩm

 

IFM Việt Nam, Samwon Technology Việt Nam, WITTENSTEIN Việt Nam, Metrix Việt Nam, Posital Fraba Việt Nam, O5D100, EVC005, EVC002, EVC154, TEMP2520-01/SD, SDR112-NNN, NP035S-MF1-5-1K1-1S, ST5484E-121-560-00, OCD-DPC1B-1212-C10S-HCC, OCD-DPB1B-1212-C10S-0CC-UL