COPRIM GAS Vietnam, COPRIM GAS Việt Nam, Đại lý COPRIM GAS

List code COPRIM GAS part 15

6.03.54 FLANGE COLLARINO  PN 40  DN 32 COPRIM Vietnam
6.03.55 FLANGE COLLARINO  PN 40  DN 40 COPRIM Vietnam
6.03.56 FLANGE COLLARINO  PN 40  DN 50 COPRIM Vietnam
6.03.57 FLANGE COLLARINO  PN 40  DN 65 COPRIM Vietnam
6.03.58 FLANGE COLLARINO  PN 40  DN 80 COPRIM Vietnam
6.03.59 FLANGE COLLARINO  PN 40  DN 100 COPRIM Vietnam
6.03.590 FLANGE COLLARINO  PN 40  DN 125 COPRIM Vietnam
6.03.591 FLANGE COLLARINO  PN 40  DN 150 COPRIM Vietnam
6.03.60 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 15 COPRIM Vietnam
6.03.61 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 20 COPRIM Vietnam
6.03.62 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 25 COPRIM Vietnam
6.03.63 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 32 COPRIM Vietnam
6.03.64 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 40 COPRIM Vietnam
6.03.65 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 50 COPRIM Vietnam
6.03.66 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 65 COPRIM Vietnam
6.03.67 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 80 COPRIM Vietnam
6.03.68 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 100 COPRIM Vietnam
6.03.69 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 125 COPRIM Vietnam
6.03.70 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 150 COPRIM Vietnam
6.03.701 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 200 COPRIM Vietnam
6.03.702 FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 250 COPRIM Vietnam
6.03.71 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 15 COPRIM Vietnam
6.03.72 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 20 COPRIM Vietnam
6.03.73 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 25 COPRIM Vietnam
6.03.74 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 32 COPRIM Vietnam
6.03.75 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 40 COPRIM Vietnam
6.03.76 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 50 COPRIM Vietnam
6.03.77 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 65 COPRIM Vietnam
6.03.78 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 80 COPRIM Vietnam
6.03.79 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 100 COPRIM Vietnam
6.03.80 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 125 COPRIM Vietnam
6.03.801 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 200 COPRIM Vietnam
6.03.802 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 250 COPRIM Vietnam
6.03.81 FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 150 COPRIM Vietnam
6.03.82 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 15 COPRIM Vietnam
6.03.83 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 20 COPRIM Vietnam
6.03.84 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 25 COPRIM Vietnam
6.03.85 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 32 COPRIM Vietnam
6.03.86 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 40 COPRIM Vietnam
6.03.87 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 50 COPRIM Vietnam
6.03.88 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 65 COPRIM Vietnam
6.03.89 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 80 COPRIM Vietnam
6.03.90 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 100 COPRIM Vietnam
6.03.91 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 125 COPRIM Vietnam
6.03.92 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 150 COPRIM Vietnam
6.03.93 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 200 COPRIM Vietnam
6.03.94 FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 250 COPRIM Vietnam
6.03.95 FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 15 COPRIM Vietnam
6.03.96 FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 20 COPRIM Vietnam
6.03.97 FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 25 COPRIM Vietnam
6.03.98 FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 32 COPRIM Vietnam
6.03.99 FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 40 COPRIM Vietnam
6.04.01 FLANGIA SCORREVOLE 3/4” COPRIM Vietnam
6.04.02 FLANGIA SCORREVOLE 1" COPRIM Vietnam
6.04.03 FLANGIA SCORREVOLE 1”1/2 COPRIM Vietnam
6.04.04 FLANGIA SCORREVOLE 2” COPRIM Vietnam
6.04.05 FLANGIA FISSA PN16-40 1” COPRIM Vietnam
6.04.06 FLANGIA FISSA PN16-40 1”1/2 COPRIM Vietnam
6.04.07 FLANGIA FISSA PN16-40 2” COPRIM Vietnam
6.04.30 FONDI BOMBATI PN40 1" COPRIM Vietnam
6.04.31 FONDI BOMBATI PN40 1"1/4 COPRIM Vietnam
6.04.32 FONDI BOMBATI PN40 1"1/2 COPRIM Vietnam
6.04.33 FONDI BOMBATI PN40 2" COPRIM Vietnam
6.04.34 FONDI BOMBATI PN40 2"1/2 COPRIM Vietnam
6.04.35 FONDI BOMBATI PN40 3" COPRIM Vietnam
6.04.36 FONDI BOMBATI PN40 4" COPRIM Vietnam
6.04.37 FONDI BOMBATI PN40 5" COPRIM Vietnam
6.04.38 FONDI BOMBATI PN40 6" COPRIM Vietnam
6.04.39 FONDI BOMBATI PN40 8" COPRIM Vietnam
6.04.40 FONDI BOMBATI PN40 10" COPRIM Vietnam
6.04.41 FONDI BOMBATI PN40 12" COPRIM Vietnam
6.04.42 FONDELLO SCH.40  STD  2” COPRIM Vietnam
6.04.43 FONDELLO SCH.40  STD  2”1/2 COPRIM Vietnam
6.04.44 FONDELLO SCH.40  STD  3” COPRIM Vietnam
6.04.45 FONDELLO SCH.40  STD  4” COPRIM Vietnam
6.04.46 FONDELLO SCH.40  STD  5” COPRIM Vietnam
6.04.47 FONDELLO SCH.40  STD  6” COPRIM Vietnam
6.04.48 FONDELLO SCH.40  STD  8” COPRIM Vietnam
6.04.75 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 1" COPRIM Vietnam
6.04.76 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 1"1/4 COPRIM Vietnam
6.04.77 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 1"1/2 COPRIM Vietnam
6.04.78 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 2" COPRIM Vietnam
6.04.79 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 2"1/2 COPRIM Vietnam
6.04.80 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 3" COPRIM Vietnam
6.04.81 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 4" COPRIM Vietnam
6.04.82 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 5" COPRIM Vietnam
6.04.83 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 6" COPRIM Vietnam
6.04.84 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 8" COPRIM Vietnam
6.04.85 CURVA A SALDARE 90° PN40 ISO 10" COPRIM Vietnam
6.04.88 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 3/4" COPRIM Vietnam
6.04.89 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 1" COPRIM Vietnam
6.04.90 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 1"1/4 COPRIM Vietnam
6.04.91 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 1"1/2 COPRIM Vietnam
6.04.92 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 2" COPRIM Vietnam
6.04.93 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 2"1/2 COPRIM Vietnam
6.04.94 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 3" COPRIM Vietnam
6.04.95 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 4" COPRIM Vietnam
6.04.96 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 5" COPRIM Vietnam
6.04.97 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 6" COPRIM Vietnam
6.04.98 CURVA A SALDARE 90° PN100 STD 8" COPRIM Vietnam

 

Liên hệ để được tư vấn sản phẩm phù hợp và giá tốt

COPRIM Vietnam, COPRIM Việt Nam, Đại lý COPRIM, COPRIM GAS Vietnam, COPRIM GAS Việt Nam, Đại lý COPRIM GAS, List code COPRIM GAS